Sammanfattning

Orsaker, symtom och behandling

När det gäller att förflytta sig från A till B är knälederna kroppens viktigaste länk. Utan knäleders hjälp blir det svårt att förflytta sig. Du behöver dina knän inte bara för att utföra vardagliga aktiviteter utan också för praktiskt taget alla typer av motion och kontaktsporter.

Muskler och ledband spelar en viktig roll för att hjälpa dina leder att göra sitt jobb. I knäna spelar korsbanden den viktigaste rollen. Om ett korsband går sönder kan det inte längre ge stöd, vilket kan leda till en rad av mycket obehagliga symtom. Läs vidare för att få veta mer. Vi tittar också närmare på orsakerna till korsbandsbrott och hur de kan behandlas.

Vad är det?

Vad är ett korsband?

Fyra ledband sammanbinder lårbenet (femur) och underbenet (tibia) med varandra. Till dem räknas de två laterala ledbanden, som stabiliserar knäleden på in- och utsidan, samt de bakre och främre korsbanden som finns inne i knät. De sistnämnda löper korsvis snett genom knäledshålan. Därifrån har korsbanden fått sitt namn.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,knee_pain

Vilken funktion har korsbanden?

Korsbanden fungerar som centrala stabilisatorer. De centrerar ledytorna i knäleden och håller knät på plats såväl när vid vila som när det utsätts för krafter och belastas. Korsbanden stöder och styr knät i böjningen eftersom de är spända vid den här tidpunkten. De laterala ledbanden övertar den här delen på samma sätt i sträckningen och är spända vid den här tidpunkten. Ledbanden styr därmed rörelsen och begränsar på samma gång rörelseomfånget fysiologiskt. Så skyddar de knät mot vrickningar och stabiliserar det till och med då de omgivande musklerna ännu inte alls är spända. Det här naturliga, ”passiva skyddet” är möjligt eftersom ledbanden är relativt oelastiska jämfört med musklerna och därmed alltid ger en viss stabilitet.
Det främre korsbandet förhindrar att lårbenet förskjuter sig framåt över skenbenet (den så kallade främre draglådan). Det bakre korsbandet förhindrar att skenbenet förskjuter sig bakåt under lårbenet (bakre draglåda).

Ruptur des vorderen Kreuzbandes
Ruptur des hinteren Kreuzbandes
Ruptur des Seitenbandes

Vad är en korsbandsskada?

En korsbandsskada i knät – också kallad korsbandsruptur – är en händelse då ett eller båda korsbanden slits av helt. Om korsbandet inte har slitits av helt talar man om ett delvis brustet korsband respektive en partiell ruptur. I de flesta fall drabbas det främre korsbandet i knäleden då det belastas hårdare vid typiska olyckshändelser. I bara ungefär tio procent av fallen brister det bakre korsbandet.

Ett brustet främre korsband kan inte mera förhindra att lårbenet förskjuter sig framåt över skenbenet. Ett brustet bakre korsband kan inte mera förhindra att skenbenet förskjuter sig bakåt under låret. Så länge det inre och yttre laterala ledbandet i knät är intakta sörjer de åtminstone fortfarande för en viss sidostabilitet i leden.

Statistiskt sett brister ett korsband var femte till sjätte minut i Tyskland. Det betyder runt 100000 fall per år. 80 procent av olyckorna sker i samband med idrottande.

Ruptur des vorderen Kreuzbandes
Orsaker

Vad kan leda till en korsbandsskada?

Ledbanden har nästan ingen elasticitet och kan snabbt råka ut för en överextension vid för hög belastning. Ett korsband slits generellt av när dess brottlast överskrids. Det kan ske i många olika situationer. Trafikolyckor och skador i kontakt och motionssporter är bland de vanligaste orsakerna. Sporter med snabba riktningsförändringar och tempoväxlingar utgör vanligtvis en förhöjd risk. Ett korsband kan brista efter en förvridning/stukning (distorsion) och översträckning (hyperextension), till exempel p.g.a. ett fall, en sammanstötning eller ett slag. Till de klassiska orsakerna hör att stöta knät emot instrumentbrädan vid bilolyckor, att kämpa för intensivt om bollen i dueller vid idrott, att landa efter ett hopp samt falla med skidor, då bindningen inte löser ut sig och knät vrids p.g.a. kraftig hävstångsverkan. Listan kan göras hur lång som helst.

Men även i många vardagssituationer kan korsbandsskador uppstå. Ett olyckligt felsteg, snedsteg, ett fall i trappor, från en stege eller stol, vid renovering eller upphängning av tavlor på väggen kan vara tillräckligt för att överbelasta korsbanden, vilket kan leda till att de brister helt eller delvis.

Ruptur des hinteren Kreuzbandes
Symtom

Vilka symtom förekommer vid en korsbandsskada?

I de flesta fallen är symtomen vid en korsbandsskada rätt så tydliga. De omfattar smärta, svullnad och blödning runt knäleden. Du kommer inte längre att kunna sträcka ut eller böja knät helt och hållet. Vissa människor inser inte omedelbart att de har slitit av korsbandet. Det är inte förrän de försöker gå eller bära vikt på benet som knät känns instabilt och "vingligt". Det räcker då med minsta tryck på leden för att knäet ska böjas och ge vika.

Många drabbade rapporterar att de hör ett tydligt knäppande ljud och/eller ett knaster eller en knäppning i det ögonblick då olyckan inträffar, följt av ett akut och intensivt smärta i knäet. Andra symptom kan vara en känsla av att något slits eller rör sig plötsligt inuti knäleden. Under de följande timmarna svullnar knät upp. Detta kan i sin tur resultera i en stickande smärta som orsakas av att ledkapseln stadigt expanderar.

I många fall avtar den akuta smärtan relativt snabbt om man vilar, men återkommer så fort benet används igen. Blodkärlen runt leden blir ofta också skadade.

Ruptur des Seitenbandes
Behandling

Hur behandlas en korsbandsskada?

En lämplig behandling är viktig för att stabilisera knät och förhindra ytterligare slitage av leden (knäartros). Dessa aspekter är experterna eniga om. Ökat slitage kan bero direkt på det alltför stora rörelseutrymmet som knäleden har efter en korsbandsskada. Experterna har dock olika åsikter om den bästa behandlingen för detta.

En del läkare anser att en operation alltid är det bästa alternativet. Vid en operation kommer en ortopedisk läkare antingen att sy ihop det trasiga korsbandet igen eller transplantera in vävnad från en av dina lårsenor i ett förfarande som kallas korsbandsrekonstruktion.

Andra läkare anser däremot att en operation inte alltid är nödvändig. Beroende på typen av bristning anser de att ett trasigt korsband i många fall kan behandlas med traditionell behandling. Detta kan till exempel vara om synovialmembranet (ett stretchigt membran runt korsbanden) inte har förstörts helt och hållet och kan hålla ihop ändarna av de trasiga ligamenten.

Det finns också många fall där särskilda övningar för att öka muskelstyrkan har stabiliserat leden tillräckligt för att den ska klara av den stress som uppstår vid sport, arbete och vardagsliv. Om knäleden utsätts för överdriven belastning kan det dock hända att musklerna inte ger tillräcklig stabilitet på egen hand för att kompensera för ett saknat korsband. I allmänhet är operationer på sportiga och unga människor vanligare jämfört med äldre patienter.

I vanliga behandlingar ingår normalt användning av en styv knäortos som bärs i cirka sex veckor och som begränsar knäets rörelseomfång på ett målinriktat sätt. Detta förhindrar att du belastar ditt knä eller rör det felaktigt, vilket i båda fallen kan äventyra behandlingens framgång. Ett stabiliserande stöd kan också användas efter en korsbandsoperation.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,genu_arexa_50k18

Hur lång tid tar läkningen?

Det tar alltid flera månader att läka korsbandsbristningar. Om operation utförs, sker det normalt två till fyra veckor efter det att brottet inträffat. Fram till dess används en passande ortos som stabiliserar knät. Ortoser används även efter en operation. Patienterna behöver också cirka fyra månaders rehabilitering för att transplantatet ska läka ordentligt och ge långsiktig stabilitet. Under den här perioden omvandlar kroppen den transplanterade senan till ett ligament. Vid vanlig behandling börjar däremot rehabiliteringen så snart skadan har avtagit. Detta kan också ta flera veckor. I slutändan tar båda behandlingsformerna ungefär lika lång tid. Rehabiliteringsbehandlingen börjar främst med fysioterapi som rör knät passivt och fokuserar på att bygga upp muskler samt göra koordineringsövningar.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,knee_pain
Träning

Rätt övningar gör skillnaden

Professor Wolf Petersen, överläkare på ortopediska och traumakirurgiska kliniken vid Martin Luther-sjukhuset i Berlin, är mycket tydlig med en sak: kirurgi kan bara lyckas i kombination med eftervård. För att kunna återgå till ett normalt liv är fysioterapi inte den enda viktiga faktorn. Du måste också själv spela en aktiv roll i återhämtningsprocessen. Att göra rätt övningar hemma gör hela skillnaden om behandlingen ska lyckas och bidrar till att förbättra dina symtom.

Det är här träningsprogrammet Genu Move kommer in i bilden. Programmet har utvecklats av läkare och omfattar ett brett utbud av övningar som är utformade för patienter som återhämtar sig från en korsbandsskada. Övningarna stöder efterbehandlingen och är idealiska för att bygga upp muskelstyrka. På detta sätt kan du aktivt bidra till din rehabilitering hemma och öka det drabbade benets bärförmåga, rörlighet, styrka och koordination.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,knee_pain
2:48

Genu Move – fas 1

Knäet är ömt direkt efter operationen. Du kommer att uppleva smärta och svullnad. Syftet med den första läkningsfasen (vecka 1 och 2) är att lindra och hantera dessa symtom. Vid denna tidpunkt kan patienterna börja med övningar för att sträcka ut knäleden.

brochure

Exercises you can do at home – Genu Move

This brochure has muscle-strengthening exercises to do at home after an anterior cruciate ligament tear.
Vanliga frågor

Vanliga frågor vid korsbandsskador

Hur hittar jag rätt knäspecialist?
FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,knee_pain

Mun till mun metoden är alltid ett bra och pålitligt sätt att hitta en bra specialist för knäoperationer. Fråga vänner, familj och bekanta om deras erfarenheter. Om de inte kan hjälpa dig gör då en detaljerad research. Ta reda på så mycket som möjligt om hur knäna fungerar och vilka uppgifter de utför. Ditt mål i det här skedet är att känna dig bekväm med viktig medicinsk terminologi och att förstå den information som du hittar.

När denna grund är lagd kan du besöka sjukhusens webbplatser och läsa om läkarnas kompetens . På detta sätt kan du bilda dig en uppfattning om deras erfarenhetsnivå, forskningsområden och vilka typer av operationer de specialiserar sig på. Olika sjukhus kan erbjuda olika kirurgiska ingrepp. I ditt sökande efter en lämplig knäspecialist kan du också kontrollera om läkaren har publicerat böcker eller artiklar eller genomfört vidareutbildning inom vissa specialområden. Du bör också vara uppmärksam på information om sjukhusets kvalitets- och hygienhantering. Om du har ett mycket specifikt knäproblem kan du också begränsa ditt sökande genom att ta del av de förteckningar över specialister som publiceras årligen. Forum, sociala nätverk och patientrecensioner kan också hjälpa dig att få den information du behöver. Kvaliteten på informationen kan dock variera avsevärt.
När du har hittat en knäspecialist bör du boka en första konsultation för att bilda dig en första uppfattning. I många fall kan det vara klokt att få en andra eller en tredje åsikt innan du bestämmer dig för en knäspecialist.

Vad kan jag göra efter en korsbandsoperation?

Efter operationen är den första prioriteringen att minska svullnaden. Detta kan göras genom att höja och kyla benet och utföra lymfdränage. Många behöver smärtstillande medel eftersom smärtan blockerar musklerna och gör det praktiskt taget omöjligt att röra sig. Många av de sjukgymnastiska övningar som används vid rehabilitering kan göras hemma. Du kan till exempel ligga i soffan, lyfta benet och skriva bokstäver i luften. Men rådgör alltid först med din läkare och om lämplig tid för att börja med sådana övningar. Under två till fyra veckor bör patienterna också öva på att gå med kryckor i 30-60 minuter varje dag. Detta bör du dock diskutera i detalj med din läkare först.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,knee_pain
Hur kan jag förebygga tromboser efter operationen?

Trombos är en kärl och cirkulationsstörning där en blodpropp (en tromb) bildas i ett blodkärl. Till en början har en trombos i många fall inga märkbara symtom. Den kan dock leda till livshotande lungemboli. Du bör undvika att sitta eller stå under längre perioder, eftersom blodproppar i allmänhet utvecklas på detta sätt. Du kan aktivt förebygga trombos genom att gå, ligga ner och ägna dig åt sport eller stretchövningar för fötter och lemmar, varav många är lämpliga även efter en operation. Läkare rekommenderar ofta att man injicerar antikoagulantia under de första veckorna efter operationen som en förebyggande åtgärd. Injektionerna innehåller heparin, ett naturligt ämne som hämmar koagulation. Personer som har arbeten där de måste stå länge bör bära kompressionsstrumpor.

Hur och hur länge ska jag kyla ner knät?

Efter operationen kan du i bästa fall bromsa eller till och med minska svullnaden genom att kyla knäet upprepade gånger och jämnt. Kylan är också smärtlindrande. Ispackningar i gel är idealiska eftersom de formar sig efter ditt knä och fördelar kylan jämnt över den drabbade hudytan. Du bör dock aldrig placera gel- eller ispackningen direkt på huden, utan alltid först linda in den i en handduk eller vattentät påse. Om ispackningen rör ditt knä direkt kan den skada huden eller till och med orsaka köldskador.
Kyl ner huden i högst fem till tio minuter. Pausa sedan i åtminstone två timmar. Om du kyler ner huden för länge eller intensivt skyddar sig kroppen mot kylan och värmer upp stället med ytterligare blodtillförsel. Det är naturligtvis kontraproduktivt eftersom mera blod bara får ditt knä att svullna ännu mer. Dessutom behöver kroppens egna enzymer, som utlöser reparationsmekanismerna i knät, en optimal arbetstemperatur – alltså varken för kallt eller för varmt. Inflammationen i ditt knä är det direkta resultatet av dessa reparationer och tar sig uttryck i form av värmeutveckling. Det betyder att den som kyler ner knät för mycket och för länge fördröjer läkningen i stället för att främja den.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,knee_pain
Hur kan jag sova gott efter operationen?

God sömn är enormt viktigt för kroppens reparationsprocesser och spelar därmed också en avgörande roll för läkningen och återhämtningen efter en korsbandsskada. En ortos av hög kvalitet hjälper dig att undvika felaktiga rörelser – inte bara på dagen utan speciellt under nattetid när vi inte kan kontrollera våra rörelser. Din läkare kan också skriva ut smärtstillande läkemedel som du kan ta på kvällen innan du går och lägger dig för att ge dig en smärtfri sömn. Ofta kan man kyla ner det berörda området för smärtlindring.

Hur länge är jag arbetsoförmögen efter en korsbandsoperation?

Direkt efter en korsbandsskada kommer du definitivt att bli sjukskriven i minst två till tre veckor. Stygnen tas bort efter cirka två veckor. De flesta kan börja arbeta efter cirka fyra till sex veckor. Detta kan dock ta längre tid för personer med fysiskt krävande arbeten.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,knee_pain
Hur snart får jag duscha efter en korsbandsoperation?

Det finns tyvärr inget standardsvar på den här frågan, utan allt beror på det enskilda fallet och operationsmetoden. I regel ger den behandlande läkaren information åt patienten. Efter en artroskopi finns bara några små ytliga sår kvar, som dessutom har sytts ihop fint. Aseptiska sår sluter sig inom cirka 24 timmar, varefter mikroorganismer inte längre kan tränga in. Vid denna tidpunkt kan du i allmänhet duscha eller tvätta dig med rent kranvatten utan problem. Detta är fördelaktigt inte bara ur hygienisk synvinkel utan är även bra för ditt välbefinnande. Små snitt kan täckas med ett vattentätt plåster. Många patienter kan duscha mellan 24 och 48 timmar efter operationen så länge inte tecken på yrsel framträder eller immunförsvaret är nedsatt.

Öppen kirurgi är en helt annan sak. I det fallet måste patienterna vanligtvis vänta tills stygnen har tagits bort eller täcka snittet ordentligt (med ett särskilt plåster eller en film) innan de kan duscha. Om knäet har gips eller en skena efter operationen måste det hållas torrt till varje pris. Under de första sex veckorna efter korsbandsoperationen bör du som regel inte ta långa bad eller simma, eftersom långvarig kontakt med vatten hindrar vävnaden från att läka ordentligt.

När kan jag cykla igen?

I grund och botten gäller samma regler som för bilkörning och beror på hur långt din återhämtning framskrider. Du bör inte cykla förrän du kan kontrollera cykeln. Fråga din läkare om råd. Efter sex till åtta veckor kan många patienter börja träna på en inomhuscykel, förutsatt att dessa kan böja knät tillräckligt och utan smärta eller obehag. Många kan cykla på plana vägar efter cirka två månader. Du måste dock vara försiktig så att du inte utsätter den nya ligamentstrukturen för alltför mycket tryck eller belastning, och du bör inte försöka att cykla vid uppförsbackar under minst tre månader efter operationen. Riktlinjerna ovan handlar dock bara om grova riktvärden. Du bör alltid rådfråga din läkare för att diskutera ditt individuella fall.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,knee_pain
När kan jag köra bil igen?

Tyvärr är det omöjligt att ge ett generellt svar på den här frågan. Det beror alltid på dig som individ och de framsteg du gör i din återhämtning. Den som kör bil måste ha full kontroll över fordonet utan att begränsas av eventuella följder av korsbandsbrottet. Läkare och försäkringsbolag rekommenderar i allmänhet att du väntar minst fyra till sex veckor efter korsbandsoperationen innan du kör ett fordon. Allt beror på vad ditt knä klarar av. Vi rekommenderar därför att du rådgör med din läkare innan du sätter dig bakom ratten igen - och eventuellt också kollar med ditt försäkringsbolag.

Hur kan jag målinriktat underlätta efterbehandlingen med övningar?

Numera är operationsmetoderna ganska standardiserade, vilket innebär att även "normala" patienter kan få samma kvalitet på operationen som elitidrottare. Återhämtningstiderna är också jämförbara, även om många underskattar hur lång tid det tar. Efter en operation för en korsbandsskada måste du avsätta tillräckligt med tid för rehabiliteringsfasen i synnerhet innan ditt knä är fullt utrustat igen. Två månaders obligatorisk rehabilitering är inte tillräckligt för detta.

Efter att deras knä har återställts kirurgiskt behöver de flesta människor göra sina övningar flitigt och regelbundet i minst åtta månader för att återställa styrkan i det drabbade benet. Rådgör med din läkare gällande olika övningar, sporter eller muskelträningsrutiner - vare sig det är hemma eller på gym - som bäst hjälper ditt drabbade ben i varje fas av återhämtningen. Det kan till exempel handla om att gå uppför backar eller pass på en stepmaskin. Båda aktiviteterna kommer att bygga upp dina gluteusmuskler, som är avgörande för att stabilisera dina knän. Att göra knäböjningar på ett ben är också till stor hjälp, men se till att ditt knä inte böjer sig mer än 60-70° under behandlingen. Att stå på tå hjälper till att bygga upp dina vadmuskler, som också blir svagare efter en operation. När du har återhämtat dig tillräckligt för att kunna cykla, kommer cyklingen i alla former att hålla dig rörlig och bygga upp styrka i knät.

Utvecklingen kan till och med mätas direkt, närmare bestämt på låromkretsen. Saknas det några centimeter till det friska benet? Då finns det ännu en brist på styrka. En annan positiv indikation är att knät inte längre svullnar om det belastas. Personer som stärker sin höft- och sätesmuskulatur systematiskt och tränar till sig en kraftig lårmuskulatur (fram och bak) klarar av många klassiska korsbandsskadesituationer bättre och kan helt slippa sådana erfarenheter.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,knee_pain
Hur kan jag förebygga korsbandsskador?

Det bästa sättet att förebygga korsbandsskador är målinriktad träning av muskulaturen. Ju starkare musklerna är, desto mer kan de avlasta ledbanden och stabilisera lederna. I idealfallet skyddar vältränad muskulatur i viss utsträckning mot korsbandsskador också vid olyckor. Det förutsätter naturligtvis att musklerna är spända i det avgörande ögonblicket. Idrottare bygger in särskilda löp-, balans-, hopp- och styrkeövningar på ett målinriktat sätt i sina uppvärmningsprogram för att stabilisera musklerna på bästa sätt.

När kan jag idrotta igen efter en korsbandsskada?

Det beror alltid på det enskilda fallet och din läkarens rekommendationer. Det finns ingen klar generell rekommendation. Det är ett faktum att om du börjar idrotta för tidigt kan det leda till en ny skada eller att återupphämtningen av korsbandet förstörs. När rehabiliteringen är slut är knät fortfarande mycket känsligt för nya skador. Därför ska du inte börja för tidigt och inte belasta knät hårt alldeles för tidigt.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,knee_pain
Hur börjar jag idrotta igen efter en korsbandsskada?

Du bör följa din läkares rekommendationer i varje behandlingsfas. När behandlingen har slutförts framgångsrikt kan du börja med långsam träning, t.ex. försiktig cykling på en inomhuscykel. Efter cirka två månader kan du övergå till att cykla utomhus på en plan väg. För att skydda ledbandsstrukturen bör du undvika uppförsbackar under de första tre månaderna. Efter fyra månader kan du börja springa igen, gör det dock försiktigt. Du bör inte ägna dig åt kontaktsporter på minst sex månader.

Tillbaka till vardagen: 3 steg till en Ottobock-ortos

  1. Här hittar du en översikt över alla ortoser och stöd som kan hjälpa dig. Ta med dig listan till nästa läkarbesök.
  2. Rådgör med din läkare om vilken ortos som är bäst lämpad för dina symtom och ditt tillstånd. Din läkare kan sedan skriva ut ett recept för en passande ortos.
  3. Ta med receptet till ett ortopedtekniskt center. Där kan du få en ny ortos som anpassas helt efter efter ditt kroppsmått.
Berättelser

Patienter berättar om sina besvär och erfarenheter

2:13

Jessicas berättelse om Genu Arexa

En bristning uppstod i Jessicas korsband vid en plötslig inbromsning med skidor. Ett par veckor senare gick hennes korsband av helt vid en spontan dansrörelse och slet sönder ledbandet helt och hållet. Efter operationen bär hon knäortosen Genu Arexa som låter henne röra det skadade knät på ett kontrollerat sätt. Detta kombineras med träningsprogrammet som ger bästa stödet i behandlingen.

Lösningar

Ottobock - ortoser och stöd vid korsbandsskador

Avgörande är bland annat din kroppskonstitution, din fysiska form och en detaljerad läkarundersökning. Din läkare eller ortopedingenjör avgör även vilken försörjning som passar dig bäst. Vi hjälper dig gärna.

De illustrerade produkterna är exempel på behandlingar. Det är många olika faktorer som avgör om en produkt verkligen är lämplig för dig och om du kan utnyttja produktens funktionalitet fullt ut. Viktiga aspekter är bland annat ditt fysiska tillstånd, din kondition och en detaljerad läkarundersökning. Din läkare eller O&P-specialist kommer också att avgöra vilken behandling som är lämpligast för dig. Vi är här för att stödja dig.