Bekräfta var du befinner dig

Bekräfta var du befinner dig eller välj från en lista med länder för att få kontakt med din lokala Ottobock-marknad. Vi kommer att se till att du framöver skickas vidare till den sida du har valt, så att du alltid är på rätt ställe.

Sammanfattning

Orsaker, symtom och behandling

När det gäller att förflytta sig från A till B är knälederna kroppens viktigaste länk. Utan knäleders hjälp blir det svårt att förflytta sig. Du behöver dina knän inte bara för att utföra vardagliga aktiviteter utan också för praktiskt taget alla typer av motion och kontaktsporter.

Muskler och ledband spelar en viktig roll för att hjälpa dina leder att göra sitt jobb. I knäna spelar korsbanden den viktigaste rollen. Om ett korsband går sönder kan det inte längre ge stöd, vilket kan leda till en rad av mycket obehagliga symtom. Läs vidare för att få veta mer. Vi tittar också närmare på orsakerna till korsbandsbrott och hur de kan behandlas.

Vad är det?

Vad är ett korsband?

Fyra ledband sammanbinder lårbenet (femur) och underbenet (tibia) med varandra. Till dem räknas de två laterala ledbanden, som stabiliserar knäleden på in- och utsidan, samt de bakre och främre korsbanden som finns inne i knät. De sistnämnda löper korsvis snett genom knäledshålan. Därifrån har korsbanden fått sitt namn.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,knee_pain

Vilken funktion har korsbanden?

Korsbanden fungerar som centrala stabilisatorer. De centrerar ledytorna i knäleden och håller knät på plats såväl när vid vila som när det utsätts för krafter och belastas. Korsbanden stöder och styr knät i böjningen eftersom de är spända vid den här tidpunkten. De laterala ledbanden övertar den här delen på samma sätt i sträckningen och är spända vid den här tidpunkten. Ledbanden styr därmed rörelsen och begränsar på samma gång rörelseomfånget fysiologiskt. Så skyddar de knät mot vrickningar och stabiliserar det till och med då de omgivande musklerna ännu inte alls är spända. Det här naturliga, ”passiva skyddet” är möjligt eftersom ledbanden är relativt oelastiska jämfört med musklerna och därmed alltid ger en viss stabilitet.
Det främre korsbandet förhindrar att lårbenet förskjuter sig framåt över skenbenet (den så kallade främre draglådan). Det bakre korsbandet förhindrar att skenbenet förskjuter sig bakåt under lårbenet (bakre draglåda).

Vad är en korsbandsskada?

En korsbandsskada i knät – också kallad korsbandsruptur – är en händelse då ett eller båda korsbanden slits av helt. Om korsbandet inte har slitits av helt talar man om ett delvis brustet korsband respektive en partiell ruptur. I de flesta fall drabbas det främre korsbandet i knäleden då det belastas hårdare vid typiska olyckshändelser. I bara ungefär tio procent av fallen brister det bakre korsbandet.

Ett brustet främre korsband kan inte mera förhindra att lårbenet förskjuter sig framåt över skenbenet. Ett brustet bakre korsband kan inte mera förhindra att skenbenet förskjuter sig bakåt under låret. Så länge det inre och yttre laterala ledbandet i knät är intakta sörjer de åtminstone fortfarande för en viss sidostabilitet i leden.

Statistiskt sett brister ett korsband var femte till sjätte minut i Tyskland. Det betyder runt 100000 fall per år. 80 procent av olyckorna sker i samband med idrottande.

Ruptur des vorderen Kreuzbandes
Orsaker

Vad kan leda till en korsbandsskada?

Ledbanden har nästan ingen elasticitet och kan snabbt råka ut för en överextension vid för hög belastning. Ett korsband slits generellt av när dess brottlast överskrids. Det kan ske i många olika situationer. Trafikolyckor och skador i kontakt och motionssporter är bland de vanligaste orsakerna. Sporter med snabba riktningsförändringar och tempoväxlingar utgör vanligtvis en förhöjd risk. Ett korsband kan brista efter en förvridning/stukning (distorsion) och översträckning (hyperextension), till exempel p.g.a. ett fall, en sammanstötning eller ett slag. Till de klassiska orsakerna hör att stöta knät emot instrumentbrädan vid bilolyckor, att kämpa för intensivt om bollen i dueller vid idrott, att landa efter ett hopp samt falla med skidor, då bindningen inte löser ut sig och knät vrids p.g.a. kraftig hävstångsverkan. Listan kan göras hur lång som helst.

Men även i många vardagssituationer kan korsbandsskador uppstå. Ett olyckligt felsteg, snedsteg, ett fall i trappor, från en stege eller stol, vid renovering eller upphängning av tavlor på väggen kan vara tillräckligt för att överbelasta korsbanden, vilket kan leda till att de brister helt eller delvis.

Ruptur des hinteren Kreuzbandes
Symtom

Vilka symtom förekommer vid en korsbandsskada?

I de flesta fallen är symtomen vid en korsbandsskada rätt så tydliga. De omfattar smärta, svullnad och blödning runt knäleden. Du kommer inte längre att kunna sträcka ut eller böja knät helt och hållet. Vissa människor inser inte omedelbart att de har slitit av korsbandet. Det är inte förrän de försöker gå eller bära vikt på benet som knät känns instabilt och "vingligt". Det räcker då med minsta tryck på leden för att knäet ska böjas och ge vika.

Många drabbade rapporterar att de hör ett tydligt knäppande ljud och/eller ett knaster eller en knäppning i det ögonblick då olyckan inträffar, följt av ett akut och intensivt smärta i knäet. Andra symptom kan vara en känsla av att något slits eller rör sig plötsligt inuti knäleden. Under de följande timmarna svullnar knät upp. Detta kan i sin tur resultera i en stickande smärta som orsakas av att ledkapseln stadigt expanderar.

I många fall avtar den akuta smärtan relativt snabbt om man vilar, men återkommer så fort benet används igen. Blodkärlen runt leden blir ofta också skadade.

Ruptur des Seitenbandes
Behandling

Hur behandlas en korsbandsskada?

En lämplig behandling är viktig för att stabilisera knät och förhindra ytterligare slitage av leden (knäartros). Dessa aspekter är experterna eniga om. Ökat slitage kan bero direkt på det alltför stora rörelseutrymmet som knäleden har efter en korsbandsskada. Experterna har dock olika åsikter om den bästa behandlingen för detta.

En del läkare anser att en operation alltid är det bästa alternativet. Vid en operation kommer en ortopedisk läkare antingen att sy ihop det trasiga korsbandet igen eller transplantera in vävnad från en av dina lårsenor i ett förfarande som kallas korsbandsrekonstruktion.

Andra läkare anser däremot att en operation inte alltid är nödvändig. Beroende på typen av bristning anser de att ett trasigt korsband i många fall kan behandlas med traditionell behandling. Detta kan till exempel vara om synovialmembranet (ett stretchigt membran runt korsbanden) inte har förstörts helt och hållet och kan hålla ihop ändarna av de trasiga ligamenten.

Det finns också många fall där särskilda övningar för att öka muskelstyrkan har stabiliserat leden tillräckligt för att den ska klara av den stress som uppstår vid sport, arbete och vardagsliv. Om knäleden utsätts för överdriven belastning kan det dock hända att musklerna inte ger tillräcklig stabilitet på egen hand för att kompensera för ett saknat korsband. I allmänhet är operationer på sportiga och unga människor vanligare jämfört med äldre patienter.

I vanliga behandlingar ingår normalt användning av en styv knäortos som bärs i cirka sex veckor och som begränsar knäets rörelseomfång på ett målinriktat sätt. Detta förhindrar att du belastar ditt knä eller rör det felaktigt, vilket i båda fallen kan äventyra behandlingens framgång. Ett stabiliserande stöd kan också användas efter en korsbandsoperation.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,genu_arexa_50k18

Hur lång tid tar läkningen?

Det tar alltid flera månader att läka korsbandsbristningar. Om operation utförs, sker det normalt två till fyra veckor efter det att brottet inträffat. Fram till dess används en passande ortos som stabiliserar knät. Ortoser används även efter en operation. Patienterna behöver också cirka fyra månaders rehabilitering för att transplantatet ska läka ordentligt och ge långsiktig stabilitet. Under den här perioden omvandlar kroppen den transplanterade senan till ett ligament. Vid vanlig behandling börjar däremot rehabiliteringen så snart skadan har avtagit. Detta kan också ta flera veckor. I slutändan tar båda behandlingsformerna ungefär lika lång tid. Rehabiliteringsbehandlingen börjar främst med fysioterapi som rör knät passivt och fokuserar på att bygga upp muskler samt göra koordineringsövningar.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,knee_pain
Träning

Rätt övningar gör skillnaden

Professor Wolf Petersen, överläkare på ortopediska och traumakirurgiska kliniken vid Martin Luther-sjukhuset i Berlin, är mycket tydlig med en sak: kirurgi kan bara lyckas i kombination med eftervård. För att kunna återgå till ett normalt liv är fysioterapi inte den enda viktiga faktorn. Du måste också själv spela en aktiv roll i återhämtningsprocessen. Att göra rätt övningar hemma gör hela skillnaden om behandlingen ska lyckas och bidrar till att förbättra dina symtom.

Det är här träningsprogrammet Genu Move kommer in i bilden. Programmet har utvecklats av läkare och omfattar ett brett utbud av övningar som är utformade för patienter som återhämtar sig från en korsbandsskada. Övningarna stöder efterbehandlingen och är idealiska för att bygga upp muskelstyrka. På detta sätt kan du aktivt bidra till din rehabilitering hemma och öka det drabbade benets bärförmåga, rörlighet, styrka och koordination.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,knee_pain
2:48

Genu Move – fas 1

Knäet är ömt direkt efter operationen. Du kommer att uppleva smärta och svullnad. Syftet med den första läkningsfasen (vecka 1 och 2) är att lindra och hantera dessa symtom. Vid denna tidpunkt kan patienterna börja med övningar för att sträcka ut knäleden.

file-pdf
Broschyr

Exercises you can do at home — Genu Move

This brochure has muscle-strengthening exercises to do at home after an anterior cruciate ligament tear.
This brochure has muscle-strengthening exercises to do at home after an anterior cruciate ligament tear.

1 resultat av totalt 1

Vanliga frågor

Vanliga frågor vid korsbandsskador

Tillbaka till vardagen: 3 steg till en Ottobock-ortos

  1. Läs på om våra ortoser och informera din vårdkontakt vid nästa besök på exempelvis primärvården.
  2. Rådgör med din vårdkontakt om vilken ortos som är bäst lämpad för dina symtom. Du kan få en remiss till ett ortopedtekniskt center för en specialanpassad ortos, eller en rekommendation om att köpa en ortos på egen hand.
  3. Via remiss från din läkare kommer du till ett ortopedtekniskt center. Där kan du få en ortos som anpassas helt efter efter ditt kroppsmått.
Berättelser

Patienter berättar om sina besvär och erfarenheter

2:13

Jessicas berättelse om Genu Arexa

En bristning uppstod i Jessicas korsband vid en plötslig inbromsning med skidor. Ett par veckor senare gick hennes korsband av helt vid en spontan dansrörelse och slet sönder ledbandet helt och hållet. Efter operationen bär hon knäortosen Genu Arexa som låter henne röra det skadade knät på ett kontrollerat sätt. Detta kombineras med träningsprogrammet som ger bästa stödet i behandlingen.

Lösningar

Ottobock - ortoser och stöd vid korsbandsskador

Avgörande är bland annat din kroppskonstitution, din fysiska form och en detaljerad läkarundersökning. Din läkare eller ortopedingenjör avgör även vilken försörjning som passar dig bäst. Vi hjälper dig gärna.

De illustrerade produkterna är exempel på behandlingar. Det är många olika faktorer som avgör om en produkt verkligen är lämplig för dig och om du kan utnyttja produktens funktionalitet fullt ut. Viktiga aspekter är bland annat ditt fysiska tillstånd, din kondition och en detaljerad läkarundersökning. Din läkare eller O&P-specialist kommer också att avgöra vilken behandling som är lämpligast för dig. Vi är här för att stödja dig.