Sjukdomsbilder och symtom

Bandinstabilitet i fotleden

Om ledbanden i foten och fotleden är instabila beror behandlingen på orsaken till instabiliteten och dess allvarlighetsgrad. Vid en ledbandsruptur är en fasanpassad ortosförsörjning nödvändig.

Hitta ett ortopediskt center i närhetenFotledsortoser och fotortoser
Sammanfattning

Orsaker, symtom och behandling

Fotleden är indelad i den övre och undre fotleden. Lederna består av ledytor, ledbrosk, ledvätskor, en ledkapsel och ledband.

Det finns olika ledband i fotledskomplexet. De stabiliserar lederna tillsammans med muskler runt lederna. En sådan stabilitet i ledbanden är en förutsättning för att leden ska ha ordentlig rörlighet och stabilitet.

P.g.a. medfödda eller förvärvade faktorer kan det finnas svagheter (laxitet) i ledbanden. Som ett resultat är också leden ofta instabil. Vid en överextension av eller bristning i ett ledband kan till och med all stabilitet i en led försvinna.

Ottobock - stöd och ortoser

Hitta ett ortopediskt center i närhetenProdukter
Orsaker

Orsaker

Orsakerna till instabilitet, framförallt i övre fotleden, kan vara medfödda eller förvärvade svagheter i ledbanden, med eller utan inblandningen av ytterligare stabiliserande strukturer (till exempel ledkapsel, ledbrosk, menisker och muskelstrukturer). Ledbanden i fotleden kan översträckas eller till och med brista som följd av att foten vrids, med eller utan hjälp av yttre krafter. Instabiliteter i fotleden definieras generellt utifrån antalet ledbandsstrukturer som drabbats. Ju fler ledband som är påverkade, desto mindre stabilt kommer fotledskomplexet att vara.

Symtom

Symtom

En instabilitet uttrycks först som en osäker gång, som kan innebära smärta och knakande ljud vid ökad belastning. Vid akut instabilitet, exempelvis till följd av ledbandsruptur, kommer svullnad och missfärgning att synas i det drabbade området. Kronisk instabilitet och artros, det vill säga ökat slitage på ledbrosket, följer ofta över tid, särskilt om akuta skador inte behandlas korrekt.

Diagnos

Diagnos

När en instabilitet i fotleden är bekräftad av manuella testmetoder, som inversionstestet, följer ofta diagnostiska avbildningstekniker som MRT, röntgen eller ultraljud.

Therapie

Terapi

Es gibt akute und chronische Instabilitäten des Sprunggelenks, die jeweils in ihrer klinischen Versorgung und Versorgbarkeit unterschiedlich behandelt werden. Die Therapie richtet sich also nach der Ursache und dem Schweregrad der Instabilität. Sie erfolgt in der Regel konservativ, das heißt ohne Operation. Bei der konservativen Therapie stehen Physiotherapie und stabilisierende Orthesen im Vordergrund der Behandlung. Bei Instabilität durch einen Bänderriss ist eine phasengerechte Versorgung mit einer Orthese entlang der Heilungsphasen unerlässlich. Eine unzureichende Versorgung führt häufig zu einer chronischen Instabilität im Sprunggelenkskomplex.

Tillbaka till vardagen: 3 steg till en Ottobock-ortos
  • Här hittar du en översikt över alla ortoser och stöd som kan hjälpa dig. Ta med dig listan till nästa läkarbesök.
  • Rådgör med din läkare om vilken ortos som är bäst lämpad för dina symtom och ditt tillstånd. Din läkare kan sedan skriva ut ett recept för en passande ortos.
  • Ta med receptet till ett ortopedtekniskt center. Där kan du få en ny ortos som anpassas helt efter efter ditt kroppsmått.
  • Produkter
    Solutions

    Ottobock orthoses and supports for ligament instability in the ankle joint

    De visade produkterna är exempel på behandlingar. Många olika faktorer avgör om en produkt verkligen är lämplig för dig och om du kan utnyttja produktens funktionalitet fullt ut. Viktiga aspekter är bland annat ditt fysiska tillstånd, din kondition och en detaljerad läkarundersökning. Din läkare eller O&P-specialist avgör också vilken behandling som är bäst lämpad för dig. Vi finns här för att stödja dig.