Bekräfta var du befinner dig

Bekräfta var du befinner dig eller välj från en lista med länder för att få kontakt med din lokala Ottobock-marknad. Vi kommer att se till att du framöver skickas vidare till den sida du har valt, så att du alltid är på rätt ställe.

Sjukdomsbilder och symtom

Osteoporos

Osteoporos (benskörhet) är ett syndrom som innebär att benmassan minskar kontinuerligt. Skelettet blir allt svagare och porösare och risken för frakturer är förhöjd.

Sammanfattning

Osteoporos: orsaker, symtom, behandling

Osteoporos (benskörhet) är ett syndrom som innebär att benmassan minskar kontinuerligt. Skelettet blir allt svagare och porösare och risken för frakturer är förhöjd. Osteoporos drabbar hela skelettet men kan också drabba vissa delar hårdare.

Hos äldre människor minskar mängden benmassa till följd av minskad fysisk aktivitet. Vid osteoporos är benmetabolismen nedsatt, så att den naturliga minskningen av benmassa förstärks och förhållandet mellan nedbrytning och uppbyggnad av benvävnad rubbas.

Orsaker

Orsaker

Osteoporos beror på en förändrad benmetabolism eller på små mekaniska eller muskulära deformationer av benmaterialet. Muskelirritationen som deformerar benet via senorna avtar med åldern. Även gånghastigheten och arbetsförmågan avtar med åldern. Därför kontrollerar man ofta vid mätning av benmassan om muskeltvärsnittet har minskat vid mätstället.
Sekundär osteoporos kan bero på sjukdomar där hormonkänsligheten och hormonutbytet är nedsatt. Utlösande faktorer kan också vara långtidsmedicinering eller stort intag av alkohol eller nikotin. Primär osteoporos uppstår utan tydliga direkta orsaker. Beroende på när den börjar betecknas den som postmenopausal osteoporos, som inleds efter klimakteriet eller kan uppträda som åldersbetingad osteoporos från 70- årsåldern.

Symtom

Symtom

Så länge minskningen av mängden benmassa är begränsad är symtomen hos osteoporos milda. Men i framskridna former kan frakturer uppstå spontant, särskilt på ryggkotorna. Det leder till smärta, minskad kroppslängd och störningar i rörelseapparaten. Eftersom kroppsaktiviteten ofta minskar till följd av detta, reduceras musklernas arbetsförmåga och koordination, vilket i sig ökar fallrisken.

Diagnos

Diagnos

Efter ett detaljerat samtal om tiden före sjukdomen utförs en fysisk undersökning med flera tester av bland annat rörlighet, muskelkraft, muskeluthållighet, balans och koordination. Radiologiskt mäts och utvärderas benmassa/bentäthet och ibland även musklernas tvärsnittsarea med en DXA/pQCT-mätning. Röntgenbilder kan tas för att konstatera eller bedöma befintliga frakturer.

Behandling

Behandling

Behandlingen beror på osteoporosens orsak och form. Därefter ska benmetabolismen förändras så att risken för frakturer minskar. Om frakturer redan har uppstått på grund av osteoporosen krävs akut försörjning. Det omfattar även smärtlindring. Dessutom ska osteoporosbehandlingen dämpa eller helt eliminera eventuella långvariga besvär.
Förlusten av benvävnad fortsätter och gör benen allt skörare. Då är det viktigt att behandlingen mot osteoporos inleds så snart som möjligt.
Ryggraden kan stabiliseras och riktas upp med hjälp av ortoser. De förbättrar kroppshållningen och aktiverar bålmusklerna.

Tillbaka till vardagen: 3 steg till en Ottobock-ortos

  1. Läs på om våra ortoser och informera din vårdkontakt vid nästa besök på exempelvis primärvården.
  2. Rådgör med din vårdkontakt om vilken ortos som är bäst lämpad för dina symtom. Du kan få en remiss till ett ortopedtekniskt center för en specialanpassad ortos, eller en rekommendation om att köpa en ortos på egen hand.
  3. Via remiss från din läkare kommer du till ett ortopedtekniskt center. Där kan du få en ortos som anpassas helt efter efter ditt kroppsmått.