Bekräfta var du befinner dig

Bekräfta var du befinner dig eller välj från en lista med länder för att få kontakt med din lokala Ottobock-marknad. Vi kommer att se till att du framöver skickas vidare till den sida du har valt, så att du alltid är på rätt ställe.

Sjukdomsbilder och symtom

Ryggsmärta

Kombinationen av smärtbehandling, ortopedtekniska hjälpmedel, t.ex. ryggortoser, och sjukgymnastik hjälper ofta dem som lider av ryggsmärta.

Sammanfattning

Orsaker, symtom och behandling

Med ryggbesvär menar man smärttillstånd som uppträder i olika områden i ryggen. Vanliga orsaker till ryggbesvären är ofta överbelastningsskador eller en kombination av mekaniska skador (t.ex. en inklämd nerv), degenerativa skador (förslitningssymtom) samt psykosomatiska faktorer.

Orsaker

Orsaker

Ryggsmärta har ofta fysiska (organiska) och/eller psykosomatiska orsaker tillsammans med felställningar och olämpliga biomekaniska påfrestningar. Möjliga orsaker är bland annat:

 • skador som frakturer på en kotkropp, förskjutning av en kotkropp eller avslitning av en nervrot.

 • inflammation

 • avnötning (degeneration). Här finns bland annat diagnoser som artros, osteoporos, Bechterews sjukdom, diskbråck, instabilitet i ryggraden, muskelobalans eller olika benlängd som leder till felaktig hållning.
  I 90 procent av alla fall av ryggsmärta hittas inga särskilda orsaker. Röntgenbilder eller magnetresonanstomografi används för att ställa en diagnos.

Symtom

Symtom

Vid ryggsmärta skiljer man mellan radikulär smärta, då en nervrot till exempel irriteras av ett diskbråck, och pseudoradikulär smärta. I den sistnämnda orsakas ryggsmärtan av förändringar i de små lederna i ryggraden.

Andra möjliga och utmärkande egenskaper inkluderar:

 • Lumbago: ryggskott, ryggsmärta som uppstår plötsligt

 • kronisk ryggsmärta – ryggsmärta som har pågått i över tre månader,

 • smärta i nedre delen av ryggen och utstrålande smärta i benen,

 • förlorad kontroll över benfunktioner,

 • försämrad blåsfunktion.

Frekvens

Frekvens

60 till 70 % av alla kvinnor mellan 30 och 60 år lider av ryggsmärta och bland männen är siffran högre, mellan 65 till 80 %. Över 75 % av all ryggsmärta uppstår i ländryggsområdet. Ryggsmärta är den näst vanligaste anledningen till sjukhusvistelser. Det är den främsta orsaken till sjukhusvård som omfattas av pensionsförsäkringen för invaliditet och arbetsoförmåga. Nästan 50 procent av alla ansökningar om förtidspension handlar om ryggsmärtor. I Tyskland behandlas 31 miljoner fall av ryggsmärtor varje år. I 87,5 % av fallen handlar det om akuta besvär, 12,5 % är kroniska. I Tyskland uppskattar man att kostnaderna orsakade av ryggsmärtor uppgår till omkring 49 miljarder euro. Behandling och rehabilitering av drabbade personer ses därför inte bara som en viktig medicinsk uppgift, utan också som en nationalekonomisk uppgift.

Behandling

Behandling

Behandlingen beror på orsaken till symtomen och börjar ofta med traditionella metoder, d.v.s. utan operation. Operation utförs endast i sällsynta fall. Prognosen är god för de flesta personer med ryggsmärtor. I mer än hälften av fallen försvinner smärtan inom en vecka. Efter två veckor har cirka 80 procent av fallen till stor del återhämtat sig tack vare lämplig behandling med smärtbehandling, ortopedtekniska hjälpmedel som ryggortoser/stöd och sjukgymnastik. Riktlinjerna från de ortopediska yrkesföreningarna och den tyska läkarföreningens läkemedelskommission betonar att endast de åtgärder som innefattar patientens aktiva medverkan (t.ex. aktiv sjukgymnastik, användning av funktionella ortoser, ryggvänliga aktiviteter på arbetet osv.) är fördelaktiga på lång sikt.


Tillbaka till vardagen: 3 steg till en Ottobock-ortos

 1. Här hittar du en översikt över alla ortoser och stöd som kan hjälpa dig. Ta med dig listan till nästa läkarbesök.
 2. Rådgör med din läkare om vilken ortos som är bäst lämpad för dina symtom och ditt tillstånd. Din läkare kan sedan skriva ut ett recept för en passande ortos.
 3. Ta med remissen till ett ortopedtekniskt center. Där kan du få en ny ortos som anpassas helt efter efter ditt kroppsmått.