Bekräfta var du befinner dig

Bekräfta var du befinner dig eller välj från en lista med länder för att få kontakt med din lokala Ottobock-marknad. Vi kommer att se till att du framöver skickas vidare till den sida du har valt, så att du alltid är på rätt ställe.

An amputee is accompanied by O&P professionals as he trials a leg prothesis
An amputee is accompanied by O&P professionals as he trials a leg prothesis
An amputee is accompanied by O&P professionals as he trials a leg prothesis
Leva med benamputation

Rehabilitering med protes

Stumpvård, hantering och gångträning med benprotesen: Efter amputationen förbereder ett interdisciplinärt vårdteam dig på vardagen med protes.

Stumpvård, hantering och gångträning med benprotesen: Efter amputationen förbereder ett interdisciplinärt vårdteam dig på vardagen med protes.

Sammanfattning

Rehabilitering efter benamputation

När din stump har läkt börjar den egentliga rehabiliteringsfasen några veckor efter operationen. Rehabiliteringen tar – stationärt eller ambulerande – vanligtvis upp till ett halvår. I idealfallet har du tillgång till en klinik som är specialiserad på rehabilitering av amputerade.

Under rehabiliteringen på en klinik försörjs du av ett specialiserat vårdteam. Behandlingsprogrammet anpassas till ditt hälsotillstånd och dina kraftreserver. Målet är att du snart ska kunna återgå till ditt vardagsliv. Din aktiva medverkan är avgörande för rehabiliteringens resultat. Det kan också innebära att du behöver ställa dig kritisk till och ändra din tidigare livsstil. Ansvarig läkare och en psykolog kan hjälpa dig med detta. Tveka inte heller att generellt ta hjälp av en psykolog eller en familjeterapeut.

Gångträning

Gångträning med benprotes

Målet med rehabiliteringen är att förbereda dig optimalt på livet med din protes. Det innebär dels att genom målinriktad fysioterapi återfå kraft, uthållighet och koordination. Dels lär du dig att hantera din protes genom en särskild gångträning.

Vid gångträning för lårbensamputerade spelar dessutom protesens grundläggande funktion en stor roll. Helst ska därför utbildnings- och träningsprogrammet anpassas till de proteskomponenter som används. Programmet bör fokusera på att du åter ska kunna utföra vardagliga rörelsemönster och lära dig hur din protes fungerar.

Här finns information om vad gångträning för amputerade omfattar.

Ta på och av protesen rätt

Att kunna ta på och av protesen självständigt är det första steget du kommer att öva när du lär dig att gå med protesen. Anhöriga kan i början behöva hjälpa till. Det är därför viktigt att integrera även dem i rehabiliteringen. Målet är däremot att du med lite träning ska kunna göra det utan hjälp. Beroende på din protes och hur din stump ser ut finns det olika metoder för att ta på en protes. Din fysioterapeut och ortopedingenjör visar dig vilken metod som passar bäst till dig.

Sätta sig ner och ställa sig upp med protes

När du har lärt dig att ta på och av protesen rätt är nästa steg att kunna ställa dig upp och sätta dig ner. Vardagsrörelser som är viktiga.

Låramputerade användare som har en knäled med stöd för att sätta sig ned kan belasta båda benen när de sätter sig. Den här funktionen finns till exempel hos Prosedo, Kenevo, C-Leg® 4, Genium eller Genium X3 från Ottobock. På så sätt kan den friska sidan skonas enormt och överbelastning i förtid undvikas. Av samma skäl bör även användare med underbensamputation belasta båda benen jämnt när de sätter sig ned och ställer sig upp.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,infos_for_amputees,1_3_0_leg_foot_rehabilitation_and_prosthesis,1_3_1_leg_foot_walk_training

Gå på plant underlag

När du generellt känner dig säker på protesens hantering, kan du börja med den egentliga gångträningen. Nu handlar det om att förbättra jämvikten och koordinationen, belasta protessidan tillräckligt och rikta upp av höften och överkroppen. Dessutom ser din fysioterapeut till att dina muskler fortsätter att stärkas, eftersom starka muskler är en viktig förutsättning för en stabil kroppshållning när du går.

Först lär du dig hur du fördelar din kroppsvikt och står på ett ben mellan barrens båda stänger. Belasta inte enbart armarna och ditt friska ben, utan våga även stå på din protes. När du kan gå säkert i barren följer de första gångövningarna utan stöd. Det första målet är att efter hand minska ned på eventuella gånghjälpmedel. Det uppnår du genom en kombination av rätt gångteknik och stärkta bålmuskler. Din terapeut övervakar vid alla gångövningar att inga gångfel smyger sig in. I början finns hen alltid till hands och erbjuder hjälp. Gradvis klarar du dig däremot utan hjälp.

När du kan gå säkert på ett jämnt underlag börjar du träna på en rad andra underlag.

Prosthetic user during gait training indoor

Gå säkert i trappor och på ramper

I vardagen kommer du regelbundet att stöta på hinder som till exempel trottoarkanter, trappsteg eller sluttningar. Att kunna gå säkert i trappor och på sluttande ramper är en viktig del av din vardag och ingår i din gångträning. De enskilda komponenterna i din protes avgör vilken gångteknik som är rätt för dig.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,infos_for_amputees,1_3_0_leg_foot_rehabilitation_and_prosthesis,1_3_1_leg_foot_walk_training
Stumpvård

Stumpvård

På sjukhuset sköter vårdpersonalen din stump med sårrengöring och byte av förband och förband. I rehabiliteringsfasen lär du dig under uppsikt att själv vårda din stump, ärret och även ditt friska ben. Tänk på att du endast med regelbunden och intensiv vård kan bära din protes utan besvär. Det finns särskilda vårdprodukter som du kan använda för din stump. Med tiden har du en daglig vårdrutin som blir en del av din vardag.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,mobility_after_amputation

Daglig vård av stump och protes

Under rehabiliteringen lär du dig hur din stump vårdas på rätt sätt. Tvätta stumpen på morgonen och kvällen med varmt vatten och en mild tvål (till exempel Derma Clean), så att huden inte blir sträv och fjällig. Torka sedan av eller badda huden ordentligt och smörj den med kräm. Derma Repair och Derma Prevent är två produkter från Ottobock som har tagits fram för vård av stumpar och kraftigt belastad hud. Derma Prevent förhindrar exempelvis skav genom att täcka huden med en skyddsfilm och på så sätt hålla den mjuk och smidig. Derma Prevent används i regel i kombination med linern och appliceras därför direkt innan du tar på protesen. Derma Repair minskar konsekvenserna av hög belastning och skyddar huden mot skadlig extern påverkan. Derma Repair används i regel på kvällen när protesen tagits av. Tänk på att det oftast är svårare att sätta på protesen på morgonen – direkt efter att du tvättat stumpen – eftersom varmt vatten gör att stumpen expanderar något.

Utöver att vårda stumpen behöver också din protes rengöras varje dag. Din ortopedingenjör ger dig råd och hjälp. Om du torkar ur skaftets insida med en fuktig trasa får du bort svettrester och hudpartiklar. Genom att hålla kontaktytan mot huden ren undviker du hudirritationer. Om du bär en liner behöver du sköta den varje dag enligt bruksanvisningen.

Hjälp vid stumpproblem

Om hudveck eller indragna ärr bildas på stumpen, måste de vårdas extra noggrant för att förhindra infektioner. Rådgör med ditt rehabiliteringsteam. Var även uppmärksam på hudskador, tryckställen och hudblåsor när du vårdar din stump. De kan behöva behandlas av en läkare. En spegel hjälper dig att se baksidan av din stump. För att vårda stumpen och desensibilisera den känsliga stumphuden är det även viktigt att regelbundet massera och försiktigt töja ut ärret.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,infos_for_amputees,1_3_0_leg_foot_rehabilitation_and_prosthesis,1_3_2_leg_foot_limb_care

Vårda det friska benet

Efter amputationen kan din stump endast belastas i begränsad utsträckning. Därmed ökar belastningen på det friska benet. För att du ska kunna bli mobil igen är det därför mycket viktigt att även detta benet hålls intakt och i gott skick.

Var vid försämrad genomblödning även uppmärksam på små skador på ditt friska ben. Vid en infektion kan de bli skadliga och ska därför behandlas direkt av en läkare. Många drabbade tar hjälp av en utbildad fotterapeut för fotvård som till exempel att klippa tånaglarna. Bekväma och välsittande skor avlastar ditt friska ben. Möjligtvis rekommenderas du även att använda inlägg. Utöver valet av skor spelar även strumporna stor roll. De ska helst vara gjorda av ull eller bomull för att kunna absorbera fotsvetten effektivt. För trånga muddar kan hindra blodcirkulationen. Strumporna måste sitta slätt utan veck och ska bara bäras i en dag. Annars gör fotsvetten att saltavlagringar bildas. De kan skava mot huden och leda till infektioner. Vid försämrad genomblödning är det även viktigt att du inte sätter dig barfota i rullstolen. Undvik även att gå och stå barfota – skaderisken är för hög. Och när du ligger i sängen kan du ha en kudde under det friska benets häl och fotled för att undvika tryckställen.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,infos_for_amputees,1_3_0_leg_foot_rehabilitation_and_prosthesis,1_3_2_leg_foot_limb_care
Vanliga frågor

Vanliga frågor

Att förlora en eller flera kroppsdelar väcker en del frågor för den drabbade. Här finner du svar på några av de vanligaste frågorna.

Om du inte får svar på din fråga här, kontakta din ortopedingenjör, terapeut eller läkare. Ditt rehabiliteringsteam kan bäst bedöma din enskilda situation och ge dig kompetent rådgivning.