Unilateral knäled

Den unilaterala knäleden 17LK3 är en systemknäled med killås. Den lätta konstruktionen gör den särskilt tilltalande. Viktklassificeringen medger unilateral användning vid en kroppsvikt på upp till 110 kg och bilateral användning till och med upp till 160 kg. Den passar för prepreg- och gjuthartsteknik. Leveransomfånget innehåller en temporär brytare för att låsa upp leden, t.ex. för att åka på terapicykeln.

 

Temporär brytare

17Y162=* är ytterligare ett alternativ som också kan byggas in i knäleden i efterhand. Med den kan man ställa in knäleden i en temporärt öppen position, till exempel när man cyklar på en terapeutisk cykel. Den temporära brytaren ingår i leveransen

Modulär systemskeneanslutning

För enkla byten av ledkomponenter.

Skruvförband med lagring

För minskat slitage och buller.

Multifunktionell låsbygel

Låsbygeln kan också tas bort för frigående knäled eller för att kopplas ihop med ett kabeldrag

17LK3 - Knä-vrist-fot

Unilateral knäled

Den lilla lätta multitalangen

Den unilaterala knäleden 17LK3 är en systemknäled med killås. Den lätta konstruktionen gör den särskilt tilltalande. Viktklassificeringen medger unilateral användning vid en kroppsvikt på upp till 110 kg och bilateral användning till och med upp till 160 kg. Den passar för prepreg- och gjuthartsteknik. Leveransomfånget innehåller en temporär brytare för att låsa upp leden, t.ex. för att åka på terapicykeln.

 

VillkorStroke, Cerebral förlamning, Neurologiska sjukdomar
För användareungdom, vuxen, barn, äldre
ApplikationerIndividuell ortotik

Unilateral knäled

Den unilaterala knäleden 17LK3 är en systemknäled med killås. Den lätta konstruktionen gör den särskilt tilltalande. Viktklassificeringen medger unilateral användning vid en kroppsvikt på upp till 110 kg och bilateral användning till och med upp till 160 kg. Den passar för prepreg- och gjuthartsteknik. Leveransomfånget innehåller en temporär brytare för att låsa upp leden, t.ex. för att åka på terapicykeln.

 

Temporär brytare

17Y162=* är ytterligare ett alternativ som också kan byggas in i knäleden i efterhand. Med den kan man ställa in knäleden i en temporärt öppen position, till exempel när man cyklar på en terapeutisk cykel. Den temporära brytaren ingår i leveransen

Modulär systemskeneanslutning

För enkla byten av ledkomponenter.

Skruvförband med lagring

För minskat slitage och buller.

Multifunktionell låsbygel

Låsbygeln kan också tas bort för frigående knäled eller för att kopplas ihop med ett kabeldrag

Specifikationer

Produktinformation

VillkorStroke, Cerebral förlamning, Neurologiska sjukdomar
För användareungdom, vuxen, barn, äldre
ApplikationerIndividuell ortotik

Produktfil

ArtikelnummerSidaSystembreddMaximal kroppsviktMaterial (föråldrat attribut)Mängdenhet
17LK3=L10vänster (L)10 mm15/25* kgRostfritt stålStyck
17LK3=R10höger (R)10 mm15/25* kgRostfritt stålStyck
17LK3=L10-Tvänster (L)10 mm15/25* kgTitanStyck
17LK3=R10-Thöger (R)10 mm15/25* kgTitanStyck
17LK3=L12vänster (L)12 mm20/40* kgRostfritt stålStyck
17LK3=R12höger (R)12 mm20/40* kgRostfritt stålStyck
17LK3=L12-Tvänster (L)12 mm20/40* kgTitanStyck
17LK3=R12-Thöger (R)12 mm20/40* kgTitanStyck
17LK3=L14vänster (L)14 mm50/80* kgRostfritt stålStyck
17LK3=R14höger (R)14 mm50/80* kgRostfritt stålStyck
17LK3=L14-Tvänster (L)14 mm50/80* kgTitanStyck
17LK3=R14-Thöger (R)14 mm50/80* kgTitanStyck
17LK3=L16vänster (L)16 mm85/120* kgRostfritt stålStyck
17LK3=R16höger (R)16 mm85/120* kgRostfritt stålStyck
17LK3=L16-Tvänster (L)16 mm85/120* kgTitanStyck
17LK3=R16-Thöger (R)16 mm85/120* kgTitanStyck
17LK3=L20vänster (L)20 mm110/160* kgRostfritt stålStyck
17LK3=R20höger (R)20 mm110/160* kgRostfritt stålStyck
17LK3=L20-Tvänster (L)20 mm110/160* kgTitanStyck
17LK3=R20-Thöger (R)20 mm110/160* kgTitanStyck
Nedladdningar

Dokument

Bruksanvisning
17LK3Bruksanvisning

647G975=ALL_INT

Instructions for use | 17LK3
Filhämtning (Deutsch, English, Français, Italiano, Español, Nederlandse, Svenska, Čeština, Slovenský, Русский, PDF 1 MB) Bruksanvisning
Försäkran om överensstämmelse
17LK3Försäkran om överensstämmelse

4164643

Declaration of Conformity for 17LK3
Filhämtning (PDF 147 KB) Försäkran om överensstämmelse