L100 Go System

Systemet L100 Go har tagits fram för personer som lider av droppfot, orsakat av till exempel centrala nervsjukdomar som stroke, multipel skleros eller infantil cerebral pares. Effekten uppnås med hjälp av funktionell elektrisk stimulering, FES. Med hjälp av FES aktiverar elektriska impulser nerver som inte kan styras av det centrala nervsystemet – i det här fallet de nerver, och därmed musklerna, som behövs för att lyfta foten. Gångmönstret förbättras och blir naturligare samt säkrare. Ortosen kan också bidra till snabbare rehabilitering av muskler och främja ledens rörlighet och cirkulationen.

Smart kontrollenhet

Med hjälp av kontrollenheten anpassas systemet kontinuerligt till förändringar i gångmönstret med hjälp av smart 3D-rörelsedetektering. Man kan lita på att den alltid genererar en impuls vid exakt rätt tillfälle för att stimulera vriströrelsen.

Underbensmanschett

Underbensmanschettet håller kontrollenheten och elektroden på plats. För både höger och vänster ben kan man beställa anatomiskt utformade versioner.

Elektroden styr en stimuleringskanal

L100 Go styr en stimuleringskanal med bara en enda elektrod. Foten lyfts tack vare den elektriska impulsen.

28FS100 - Nedre extremiteter

L100 Go System

Ökar rörligheten. På enklare sätt.

Systemet L100 Go har tagits fram för personer som lider av droppfot, orsakat av till exempel centrala nervsjukdomar som stroke, multipel skleros eller infantil cerebral pares. Effekten uppnås med hjälp av funktionell elektrisk stimulering, FES. Med hjälp av FES aktiverar elektriska impulser nerver som inte kan styras av det centrala nervsystemet – i det här fallet de nerver, och därmed musklerna, som behövs för att lyfta foten. Gångmönstret förbättras och blir naturligare samt säkrare. Ortosen kan också bidra till snabbare rehabilitering av muskler och främja ledens rörlighet och cirkulationen.

VillkorStroke, Övrigt, Neurologiska sjukdomar
För användarevuxen
ApplikationerIndividuell ortotik, Bracing & Support/(OTS)

L100 Go System

Systemet L100 Go har tagits fram för personer som lider av droppfot, orsakat av till exempel centrala nervsjukdomar som stroke, multipel skleros eller infantil cerebral pares. Effekten uppnås med hjälp av funktionell elektrisk stimulering, FES. Med hjälp av FES aktiverar elektriska impulser nerver som inte kan styras av det centrala nervsystemet – i det här fallet de nerver, och därmed musklerna, som behövs för att lyfta foten. Gångmönstret förbättras och blir naturligare samt säkrare. Ortosen kan också bidra till snabbare rehabilitering av muskler och främja ledens rörlighet och cirkulationen.

Smart kontrollenhet

Med hjälp av kontrollenheten anpassas systemet kontinuerligt till förändringar i gångmönstret med hjälp av smart 3D-rörelsedetektering. Man kan lita på att den alltid genererar en impuls vid exakt rätt tillfälle för att stimulera vriströrelsen.

Underbensmanschett

Underbensmanschettet håller kontrollenheten och elektroden på plats. För både höger och vänster ben kan man beställa anatomiskt utformade versioner.

Elektroden styr en stimuleringskanal

L100 Go styr en stimuleringskanal med bara en enda elektrod. Foten lyfts tack vare den elektriska impulsen.

Översikt över alla fördelar

L100 Go – stimulerar och mobiliserar

Enkel och snabb försörjning

Ortopedingenjören eller fysioterapeuten använder en surfplatta med Bluetooth-anslutning för att ställa in L100 Go. Tack vare de få komponenterna går det både snabbt och enkelt att göra inställningarna anpassade för användaren.

Fotsensor nu överflödig

Rörelsesensorer övervakar gångmönstret när man går på plana underlag. På så sätt behövs inte längre någon fotsensor.

Enkel att ta på sig med en hand

Manschetten för underbenet har ett modernt BOA-låssystem. Man kan på så sätt enkelt ta på sig L100 Go med en hand.

Praktisk användarapp

Användaren kan styra systemet själv med hjälp av en app. Dessutom mäter appen även den personliga aktivitetsnivå genom att räkna steg.

Användarupplevelse

Bli aktiv igen

Alexandra bär L100 Go

Alexandra har drabbats av droppfot efter en hjärnoperation. Hon är en aktiv person mitt i livet och använder det elektriska stimuleringssystemet L100 Go. 

Specifikationer

Produktinformation

VillkorStroke, Övrigt, Neurologiska sjukdomar
För användarevuxen
ApplikationerIndividuell ortotik, Bracing & Support/(OTS)
TillverkningKonfektionerad

Produktfil

ArtikelnummerSidaUnderbensomkrets
28FS100=Lvänster (L)29-51 cm
28FS100=Rhöger (R)29-51 cm
Vanliga frågor

Svar på dina frågor

Vilken är skillnaden mellan systemen L100 Go och L300 Go?

L100 Go är ett enkanalssystem. Den här produktvarianten passar till användare som kan lyfta foten fysiologiskt tillräckligt med ett enkanalssystem och som inte har någon ytterligare knäinstabilitet eller försvagade lårmuskler.

L300 Go är ett flerkanalssystem. För att foten ska kunna lyftas väl balanserat styr en enda elektrod två stimuleringskanaler. På så sätt kan fotlyftets supination, pronation und dorsiflexion justeras mycket exakt. Vid knäinstabilitet eller försvagade lårmuskler finns en extra ytstimulator med tillhörande lårmanschett.

Vad är funktionell elektrisk stimulering (FES)?

FES är användning av lågspänningsstimulering för att återskapa eller förbättra funktioner i samband med neurologiska skador.

Vilka fördelar har FES vid förlamningar eller pares (nedsatt rörelseförmåga)?

FES kan förbättra extremiteternas önskade rörelser. Det kan även få din muskulatur att lära om, förebygga muskelförtvining (atrofi), förbättra rörelseradien och stärka det lokala blodomloppet.

Hur möjliggör FES kroppsrörelser?

Hjärnan skickar elektriska signaler till din kropp via nervsystemet. Dessa signaler meddelar kroppen hur den ska röra sig. Om den naturliga kommunikationen mellan hjärnan och de nedre extremiteterna avbryts på grund av skador eller sjukdomar, kan det leda till muskelsvaghet eller förlamningar. När en muskel och dess nervförbindelser är friska, men kommunikation från hjärnan inte är möjlig på grund av ett problem med det centrala nervsystemet, kan FES användas för att ersätta dessa naturliga elektriska signaler från hjärnan, så att svaga eller förlamade extremiteter kan röras igen.