Bevestig uw locatie

Bevestig uw locatie of kies uit een lijst met landen om contact te krijgen met uw lokale Ottobock Markt. Wij zorgen er dan voor dat u in de toekomst naar de door u gekozen site wordt doorgestuurd, zodat u steeds op de juiste plek bent.

Leg amputee with Ottobock Kenevo microprocessor knee at gait training getting instructions from a prosthetist holding a tablet
Leg amputee with Ottobock Kenevo microprocessor knee at gait training getting instructions from a prosthetist holding a tablet
Leg amputee with Ottobock Kenevo microprocessor knee at gait training getting instructions from a prosthetist holding a tablet

Prothese en looptraining

Train uw patiënten in hoe zij vertrouwd kunnen raken met de prothese en begeleid hen tijdens looptraining.

Train uw patiënten in hoe zij vertrouwd kunnen raken met de prothese en begeleid hen tijdens looptraining.

Training

Prothesetraining

Terwijl uw patiënt vertrouwd raakt met de eerste prothese, moet de focus liggen op het helpen van de patiënt om de basisvaardigheden te leren die hij/zij nodig heeft in het dagelijks leven met verlies van de onderste extremiteit. Bijvoorbeeld:

 • De nieuwe prothese aan- en uittrekken

 • Het hulpmiddel hanteren en reinigen

 • Balans, coördinatie en krachtopbouw

 • Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL's)

 • En natuurlijk looptraining

Als de patiënt een verzorger heeft, is het belangrijk om deze bij het gehele herstel-, aanmetings- en trainingsproces te betrekken. De verzorger kan de patiënt eerst helpen met de prothese, maar het uiteindelijke doel is dat de patiënt leert hoe hij/zij het hulpmiddel zelf kan beheersen en onderhouden.

Een prothese aan- & uittrekken

Een van de eerste vaardigheden die een nieuwe gebruiker moet leren, is het aan- en uittrekken van de prothese. Er zijn meerdere manieren om dit te doen, afhankelijk van het type prothese dat uw patiënt gebruikt en de toestand van de stomp. In de onderstaande video's worden twee vaak voorkomende technieken getoond, één voor een TT-gebruiker en één voor een TF-gebruiker.

TT-gebruiker

Eenrichtingsklepsysteem + kniehoes

Bekijk hoe iemand met een transtibiale amputatie een prothese met een vaak voorkomende combinatie van koker en liner aantrekt.

Bekijk hoe iemand met een transtibiale amputatie een prothese met een vaak voorkomende combinatie van koker en liner aantrekt.

TF-gebruiker

Pinliner shuttle lock-systeem

Bekijk hoe iemand met een transfemorale amputatie een prothese met een complexer, maar gebruiksvriendelijk kokerontwerp aantrekt.

Bekijk hoe iemand met een transfemorale amputatie een prothese met een complexer, maar gebruiksvriendelijk kokerontwerp aantrekt.

Looptraining

Wanneer een gebruiker voor het eerst een nieuwe prothese aangemeten heeft gekregen, moet u beginnen met een looptraining die is aangepast op de gekozen onderdelen voor de nieuwe prothese-oplossing.

Wanneer uw patiënt bezig is met wennen aan een nieuwe prothese, is het van essentieel belang dat hij/zij leert om op het nieuwe been te kunnen vertrouwen en het te integreren in zijn/haar mentale lichaamskaart. Richt uw aandacht op het helpen herstellen van de balans en het opbouwen van het vertrouwen: begin met het toelichten van de functies van de nieuwe prothese en de dagelijkse bewegingsreeksen die deze ondersteunt, met name de prothesevoet voor TT-gebruikers en protheseknie voor TF-gebruikers. 

Aangezien de loopcyclus ongeveer 60 % standfase en 40 % zwaaifase is, is de standfase vaak de beste plek om te beginnen bij het trainen van nieuwe gebruikers. Veel mensen zullen mogelijk moeilijkheden ervaren met een nieuwe asymmetrie in hun pas: een merkbaar kortere standfase voor het getroffen been. Om hen te helpen dit probleem te overwinnen, richt u de aandacht op zowel de beheersing van de start van de standfase als het begrijpen hoe het hulpmiddel zwaait zodra het begint te bewegen.

Hieronder staan enkele oefeningen die uw patiënt kunnen helpen om zowel hun kracht als hun vertrouwen in de prothese op te bouwen:

 1. Balans en gewichtsverplaatsing: help uw patiënt vertrouwd te raken met de nieuwe prothese door te beginnen met eenvoudig heen en weer bewegen van de gezonde zijde naar de getroffen zijde.

 2. Oefeningen voor algemene kracht: richt de aandacht op de romp en het getroffen been van de gebruiker, maar ook op het bereiken van een gebalanceerde houding van het hele lichaam tijdens het staan en lopen.

 3. Opstaan & gaan zitten: help uw patiënt deze ogenschijnlijk eenvoudige bewegingen te beheersen door te laten zien hoe hij/zij de belasting consistent moet balanceren op zowel de gezonde als de getroffen zijde.

 4. Standfasetraining: laat uw patiënt oefenen met een gelijkmatige belasting van zowel de gezonde als de getroffen zijde tijdens het begin van elke stap.

 5. Algemene dagelijke levensverrichtingen (ADL's): besteed veel tijd aan de vaakst voorkomende activiteiten van uw patiënt, die vaak een belangrijk referentiepunt vormen voor vergoedingsaanvragen.

Bekijken op Ottobock Youtube

De playlist Kenevo Gait Training for Professionals (Kenovo-looptraining voor professionals) toont oefeningen in verschillende Ottobock Kenevo A-, B- en C-modi.

De vooruitgang van uw patiënt beoordelen

Voor de meeste mensen die een amputatie van de onderste extremiteit hebben ondergaan houdt een geslaagd revalidatieproces in dat zij weer kunnen terugkeren naar hun dagelijks leven en werk.

Voor een fysiotherapeut of orthopedisch instrumentmaker vereist het beoordelen van de vooruitgang van de patiënt richting dat doel goed begrip van de mobiliteit van de patiënt voor en na de amputatie. Vergelijkingen tussen voor en na zijn nog steeds een van de meest effectieve manieren om effectieve revalidatie te documenteren — voor de patiënten zelf, voor uw kliniek en met name voor betalers.

Hieronder staat een verzameling instrumenten die vaak worden gebruikt voor het beoordelen en meten van meerdere aspecten van de vooruitgang van uw patiënt tijdens therapie:

 • Drie gevalideerde, gestandaardiseerde, prestatiegebaseerde tests die kunnen worden gebruikt om zowel de huidige mobiliteitsniveaus en de verbetering na therapie en training te beoordelen. Elk van deze tests kan worden gebruikt voor alle mobiliteitsgraden, met weinig apparatuur en in korte tijd.

 • Drie vragenlijsten met patiëntgerapporteerde uitkomsten (PRO) die kunnen worden gebruikt om de percepties van de patiënt van hun vooruitgang te verzamelen. Hoewel PRO's vaak subjectieve beoordelingen van de symptomen, gedragingen of het welzijn van de patiënt bevatten, kunnen deze hulpmiddelen wel waardevolle diagnostische informatie bieden aan artsen.

Training via boeken

Ontwikkel uw therapeutische vaardigheden met Ottobock.

Wilt u de resultaten die te bereiken zijn met Ottobock maximaliseren? Neem contact op en plan een trainingssessie met onze O&P-specialisten.


Uw voordelen:

 • Contact met een wereldwijde gemeenschap van deskundigen

 • On- en offline trainingen en certificeringen

 • Inhoud ontwikkeld voor therapeuten

Meer informatie

Meer onderwerpen over weer mobiel worden

2 prosthetists discussing with a doctor while one is holding a tablet

Voorbereiding voorafgaand aan amputatie

Stapsgewijze handleiding over waar u op moet letten en hoe u uw patiënten en hun familieleden kunt voorbereiden op een geplande amputatie.

Stapsgewijze handleiding over waar u op moet letten en hoe u uw patiënten en hun familieleden kunt voorbereiden op een geplande amputatie.

Prosthetist examines the residual limb and liner of a leg amputee with his hands

Herstel na amputatie

Onderneem de juiste acties om uw patiënt klaar te maken voor een geslaagd traject om weer mobiel te worden.

Onderneem de juiste acties om uw patiënt klaar te maken voor een geslaagd traject om weer mobiel te worden.

Prosthetist sitting at a table and talking to a leg amputee who shows his residual limb with a liner on

Prothese-aanmeting

Bereid uw patiënt voor op een eerste prothese-aanmeting door de mobiliteit van uw patiënt te herstellen en de onderdelen van een beenprothese toe te lichten.

Bereid uw patiënt voor op een eerste prothese-aanmeting door de mobiliteit van uw patiënt te herstellen en de onderdelen van een beenprothese toe te lichten.

Amputee with Ottobock Kenevo microprocessor knee walking down a steep meadow while getting advice from prosthetist standing in front of him

Terugkeer naar het dagelijks leven en aanpassing aanmeting

Ondersteun uw patiënten bij het re-integreren met hun beenprothese in hun dagelijks leven.

Ondersteun uw patiënten bij het re-integreren met hun beenprothese in hun dagelijks leven.