Bevestig uw locatie

Bevestig uw locatie of kies uit een lijst met landen om contact te krijgen met uw lokale Ottobock Markt. Wij zorgen er dan voor dat u in de toekomst naar de door u gekozen site wordt doorgestuurd, zodat u steeds op de juiste plek bent.

2 prosthetists discussing with a doctor while one is holding a tablet
2 prosthetists discussing with a doctor while one is holding a tablet
2 prosthetists discussing with a doctor while one is holding a tablet

Voorbereiding voorafgaand aan amputatie

Stapsgewijze handleiding over waar u op moet letten en hoe u uw patiënten en hun familieleden kunt voorbereiden op een geplande amputatie.

Stapsgewijze handleiding over waar u op moet letten en hoe u uw patiënten en hun familieleden kunt voorbereiden op een geplande amputatie.

Voorbereiding voorafgaand aan amputatie

Voorbereiden op een leven na verlies van een extremiteit

Idealiter zou elke patiënt die een onderste extremiteit verliest uitgebreid moeten worden voorbereid op hun procedure door een interdisciplinair zorgteam: de chirurg, fysiotherapeut en een bevoegde orthopedisch technicus (CPO, orthopedisch instrumentmaker). Dit is doorgaans natuurlijk alleen mogelijk voor geplande amputaties gerelateerd aan aandoeningen als diabetes, perifeer arterieel vaatlijden (PAV) of kanker — maar niet voor patiënten die traumatische amputaties ervaren.

Voor patiënten met geplande amputaties heeft voorlichting de prioriteit voorafgaand aan de procedure. Richt de aandacht op:

  • Het helpen van de patiënt en zijn/haar familie om te begrijpen wat zij kunnen verwachten in de periode direct na een amputatie

  • Het gedetailleerd uitleggen van de eerste revalidatiestappen

  • Het helpen om de patiënt vertrouwd te maken met de oefeningen waar de patiënt meteen na de operatie mee moet beginnen.

Voor de orthopedisch instrumentmaker of O&P-professional is het ook tijd om alvast na te denken over potentiële protheseopties — en welke het meest geschikt zouden zijn op basis van de voorspelde grootte van de stomp van de patiënt.

Amputatiehoogtes

Amputatiehoogte is een van de belangrijkste factoren voor het helpen bepalen van geschikte protheseopties voor iedere patiënt. Het chirurgische team van de patiënt zal de exacte locatie bepalen tijdens de pre-operatieve planning. Doorgaans kiezen ze een hoogte op basis van het doel (preventief vs. traumatisch) en de oorzaak van de amputatie van de patiënt (bijv. letsel, infectie, necrose, tumor enz.)

Graphic showing a schematic lower body with bones illustrated and amputation levels marked

Klik op de onderstaande items om meer te lezen over elke amputatiehoogte van de onderste extremiteiten:

Training via boeken

Ontwikkel uw therapeutische vaardigheden met Ottobock.

Wilt u de resultaten die te bereiken zijn met Ottobock maximaliseren? Neem contact op en plan een trainingssessie met onze O&P-specialisten.


Uw voordelen:

  • Contact met een wereldwijde gemeenschap van deskundigen

  • On- en offline trainingen en certificeringen

  • Inhoud ontwikkeld voor therapeuten

Meer informatie

Meer onderwerpen over weer mobiel worden

Prosthetist examines the residual limb and liner of a leg amputee with his hands

Herstel na amputatie

Onderneem de juiste acties om uw patiënt klaar te maken voor een geslaagd traject om weer mobiel te worden.

Onderneem de juiste acties om uw patiënt klaar te maken voor een geslaagd traject om weer mobiel te worden.

Prosthetist sitting at a table and talking to a leg amputee who shows his residual limb with a liner on

Prothese-aanmeting

Bereid uw patiënt voor op een eerste prothese-aanmeting door de mobiliteit van uw patiënt te herstellen en de onderdelen van een beenprothese toe te lichten.

Bereid uw patiënt voor op een eerste prothese-aanmeting door de mobiliteit van uw patiënt te herstellen en de onderdelen van een beenprothese toe te lichten.

Leg amputee with Ottobock Kenevo microprocessor knee at gait training getting instructions from a prosthetist holding a tablet

Prothese en looptraining

Train uw patiënten in hoe zij vertrouwd kunnen raken met de prothese en begeleid hen tijdens looptraining.

Train uw patiënten in hoe zij vertrouwd kunnen raken met de prothese en begeleid hen tijdens looptraining.

Amputee with Ottobock Kenevo microprocessor knee walking down a steep meadow while getting advice from prosthetist standing in front of him

Terugkeer naar het dagelijks leven en aanpassing aanmeting

Ondersteun uw patiënten bij het re-integreren met hun beenprothese in hun dagelijks leven.

Ondersteun uw patiënten bij het re-integreren met hun beenprothese in hun dagelijks leven.