Potvrďte vašu polohu

Potvrďte vašu polohu alebo ju vyberte zo zoznamu krajín, aby ste mohli kontaktovať váš miestny trh Ottobock. Postaráme sa o to, aby ste boli v budúcnosti presmerovaní na vami zvolenú stránku, aby ste sa vždy dostali na správne miesto.

Choroby a symptómy

Osteoporóza

Osteoporóza (ubúdanie kostnej hmoty) je syndróm, pri ktorom kostnej hmoty neustále ubúda. Kosti sú čoraz menej stabilné a naopak, sú čoraz viac porézne, v dôsledku čoho sa zvyšuje aj riziko zlomenín.

Zhrnutie

Osteoporóza: Príčiny, symptómy a liečba

Osteoporóza (ubúdanie kostnej hmoty) je syndróm, pri ktorom kostnej hmoty neustále ubúda. Kosti sú čoraz menej stabilné a naopak, sú čoraz viac porézne, v dôsledku čoho sa zvyšuje aj riziko zlomenín. Osteoporóza väčšinou postihuje celú kostru, ale môže postihnúť len niektoré jej časti.

Ubúdanie kostnej hmoty u starších ľudí často súvisí s ich nižším stupňom fyzickej aktivity. Pri osteoporóze je narušený kostný metabolizmus, v dôsledku čoho sa zvyšuje prirodzený úbytok kostnej hmoty aj nerovnováha medzi tvorbou a resorpciou kostí.

Príčiny

Príčiny

Príčina osteoporózy spočíva v zmenenom procese kostného metabolizmu alebo v príliš nízkej, mechanickej, či svalovej deformácii, resp. úbytku kostnej hmoty. Svalový stimul, ktorý cez šľachy deformuje kosť, sa s pribúdajúcim vekom znižuje. S vekom klesá aj rýchlosť pohybu a výkonnosť. Preto pri meraní hustoty kostnej hmoty často v mieste merania vidíme aj zmenšenie svalového prierezu.
Sekundárnu osteoporózu spôsobujú ochorenia, pri ktorých je narušený metabolizmus, resp. hormonálna rovnováha. Spúšťačom môže byť aj dlhodobé užívanie liekov, či nadmerná konzumácia alkoholu a nikotínu. Primárna osteoporóza sa vyskytuje bez priamo rozpoznateľných príčin. Podľa toho, kedy sa začína, sa označuje ako postmenopauzálna osteoporóza, ku ktorej dochádza po začiatku menopauzy, alebo ako starecká osteoporóza, ktorá sa môže vyvinúť približne od 70. roku života.

Symptómy

Symptómy

Ak je hustota kostnej hmoty len mierne znížená, osteoporóza vykazuje zanedbateľné symptómy. Neskôr však môže dôjsť k spontánnym zlomeninám, najmä na telách stavcov. Následkom bývajú bolesti, pokles telesnej výšky a iné poruchy pohybového aparátu. Znížená fyzická aktivita, ktorá ich často sprevádza, znižuje svalovú výkonnosť a koordináciu, čo môže viesť aj k častejším pádom.

Diagnóza

Diagnóza

Po hĺbkovom rozhovore s lekárom pri určovaní anamnézy nasleduje fyzické vyšetrenie s niekoľkými testami, ktoré sa týkajú mobility, svalovej sily, svalovej výkonnosti, rovnováhy a koordinácie. Rádiologicky sa bočným DXA-skenom a pomocou periférnej kvantitatívnej počítačovej tomografie (pQCT) zmeria a vyhodnotí kostná hmota a hustota kostí a v prípade potreby aj prierez svalu. Röntgenové vyšetrenie zase poskytne informácie o prípadných zlomeninách.

Liečba

Liečba

Liečba závisí od príčiny a typu osteoporózy. V prvom rade by mala vplývať na metabolizmus kostí, aby sa predišlo zlomeninám. Ak už v dôsledku osteoporózy došlo k zlomeninám kostí, je potrebná akútna starostlivosť. To znamená aj zmierňovanie bolesti spojenej so zlomeninou. Okrem toho je cieľom liečby osteoporózy znížiť alebo odstrániť akékoľvek trvalé symptómy.
Ak sa osteoporóza nelieči, úbytok kostnej hmoty bude pokračovať a kosti budú čoraz krehkejšie. Preto je dôležité, aby sa s liečbou osteoporózy začalo čo najskôr.
Ortézy môžu pomôcť stabilizovať a narovnať chrbticu. Zlepšujú držanie tela a aktivizujú trupové svalstvo.

Návrat k bežnému životu. Tri kroky na získanie ortézy Ottobock

  1. Tu nájdete prehľad všetkých ortéz a bandáží, ktoré sú pre vás vhodné. Pri ďalšej návšteve lekára si tento zoznam zoberte so sebou.
  2. Poraďte sa so svojím lekárom, ktorá z ortéz je pre vaše príznaky najvhodnejšia! Lekár vám následne vystaví recept na správnu ortézu.
  3. Choďte s receptom do predajne zdravotníckych potrieb! Tam po perfektnom prispôsobení podľa vašich telesných mier dostanete svoju novú ortézu.