Cerebral palsy patient in Exopulse Mollii Suit hugging caregiver
Cerebral palsy patient in Exopulse Mollii Suit hugging caregiver
Inovácie v neuromobilite
Spoznajte oblek Exopulse Molli
Neurostimulácia takmer celého tela

Na Slovensku práve prebieha proces schvaľovania na Štátnom Úrade pre Kontrolu Liečiv (ŠUKL)

O Exopulse Mollii

Viac možností pre Vašich pacientov so spasticitou.

Objavte nový prelom v nositeľnej neurostimulácii takmer celého tela: neinvazívnu
technológiu bez užívania liekov navrhnutú na zlepšenie mobility pacientov
a zmiernenie bolesti spojenej so spasticitou.Neurostimulácia je osvedčený spôsob, ktorý bol rozsiahle hodnotený pri
neuromuskulárnych poruchách ako je spasticita (1-6) – vysiľujúci
stav spojený s detskou mozgovou obrnou (CP), sklerózou multiplex (MS)
a mozgovou príhodou. Oblek Exopulse Molii posúva túto overenú techniku
o prelomový krok bližšie k jej skutočnému potenciálu pre ľudí so
spasicitou.

Technológia Exopulse

Cielená neurostimulácia prispôsobená jedinečným potrebám každého pacienta.

Rovnako ako vy a váš klinický tím, aj oblek Exopulse Molii poskytuje každému pacientovi osobnú starostlivosť. S 58 zabudovanými elektródami, z ktorých každá je ovládaná až 30 nastaveniami, môžete presne určiť stimuláciu až na 40 kľúčových svalových skupinách v celom tele – a potenciálne priniesť výrazné zlepšenie mobility pacientov a symptómov bolesti už za hodinu. (6)

Ako to funguje

Oblek Exopulse Mollii používa vlastný, prispôsobiteľný, stimulačný vzor na
uvoľnenie spastických svalov  reaktiváciou
ich oslabených antagonistov pomocou techniky nazývanej recipročná inhibícia.

Na rozdiel od ostatných štandardných ošetrení spasticity tento kombinovaný
prístup využíva telu vlastné prirodzené reflexné mechanizmy na obnovenie
rovnováhy svalovej aktivity – a môže pomôcť pacientom pohybovať sa
voľnejšie, bezpečnejšie a s menšou bolesťou. 

Exopulse Mollii Suit control unit
Exopulse Mollii Suit control unit
Predtým & Potom

Pozrite sa ako môže oblek Exopulse Mollii dať životy opäť do pohybu.*

S neurostimuláciou takmer celého tela je možná lepšia mobilita pre pacientov so spasticitou súvisiacou s mnohými neurologickými poruchami a zraneniami. Pozrite sa ako oblek Exopulse Mollii pomohol zlepšiť mobilitu týchto troch jedinečných pacientov.

Skleróza Multiplex

Lujza stabilne chodí.

Pri pravidelnom používaní verí, že jej Exopulse Mollii umožní bezpečnú a stabilnú chôdzu aj na nerovnom povrchu.Klinické dôkazy

Dajte svojim pacientom šancu pohybovať sa voľnejšie a bezpečnejšie. (6)**

Skoré klinické výsledky ukazujú, že pacienti s CP, MS a mozgovou
príhodou mali lepšiu rovnováhu a znížili riziko pádov už po 60 minútach
v obleku Exopulse Mollii. Pravidelná stimulácia každý druhý deň im pomohla
udržať si zlepšenie.

Funkčné zlepšenie:
Zmena v skóre Bergovej funkčnej škály rovnováhy  (BBS)

Pomôžte pacientom dosiahnuť rýchlu a trvalú úľavu od bolesti spojenej so spasticitou. (6)***

V tej istej predbežnej štúdii pomohla hodina v obleku Exopulse Mollii výrazne znížiť symptómy bolesti u pacientov, ktorí ich nahlásili. O štyri týždne neskôr pacienti, ktorí oblek Exopulse Mollii pravidelne nosili , zaznamenali pokračujúcu redukciu bolesti.

Zníženie bolesti súvisiacej so spasticitou:
Zmena skóre bolesti EQ5D
Uložiť a zdieľať

Brožúra lekára pre oblek Exopulse Mollii.

Urobte si obrázok o technológii, dôkazoch a počiatočných krokoch pre vašu kliniku.

Brožúra

2022 Exopulse Clinical Content Brochure SK MASTER

Mollii Suit - brožúra lekára
Mollii Suit - brožúra lekára

1 výsledkov z celkovo 1

Expert insights

Pozrite sa, prečo sú odborníci na neurostimuláciu nadšení z obleku Exopulse Mollii.

Profesor Naji Riachi

“Veľký rozdiel v živote pacientov.”

Profesor Riachi, odborník na klinické aplikácie neurostimulácie od začiatku videl obrovský potenciál, ktorý môže mať oblek Exopulse Mollii na kvalitu života pacientov.

FAQs

Najdôležitejšie informácie pre zdravotníkov.

Výberom témy nižšie sa dozviete viac o tomto prelomovom prístupe k neurostimulácii a o tom, ako zapadá do Vašej klinickej praxe a starostlivosti o spasticitu Vašich pacientov.

Objednajť si demo

Začnite s oblekom Exopulse Mollii.

*Posudky, vyhlásenia a názory prezentované vo videách sa vzťahujú iba na zobrazené osoby. Svedectvá nereprezentujú skúsenosti pacientov. Presné výsledky a skúsenosti budú jedinečné pre každého pacienta. Osoby použité vo videách dostali kompenzáciu za čas strávený natáčaním s Ottobock..
Produkty a služby nie sú registrované a dostupné na predaj vo všetkých krajinách.
**Na základe zmeny skóre v Berg Balančnej Stupnici (BBS) v otvorenej štúdii na skupinovej úrovni odpovedá na stimuláciu obleku u pacientov s CP (dospelí a pediatrickí pacienti), MS a mozgovou príhodou. Výsledky tejto štúdie boli hodnotené u 38 pacientov s poruchou rovnováhy a zvýšeným rizikom pádu (n=15/15/8 CP/MS/mŕtvica, východiskové skóre BBS < 45). Pacienti vo všetkých kohortách hlásili významne zlepšené skóre BBS po 60 minútach stimulácie (T1) a po 4 týždňoch stimulácie každý druhý deň (T2).
***Na základe zmeny úrovne bolesti v EQ5D v otvorenej štúdii na skupinovej úrovni odpovedá na stimuláciu obleku u pacientov s CP (dospelí a pediatrickí pacienti), MS a mozgovou príhodou. Zmena úrovne bolesti bola hodnotená v podskupine 32 pacientov, ktorí hlásili bolesť súvisiacu so spasticitou na začiatku liečby (n=10/15/7 CP/MS/mŕtvica, počiatočná bolesť EQ5D > 1). ). Pacienti vo všetkých kohortách hlásili významne zlepšené skóre bolesti EQ5D po 60 minútach stimulácie (T1) a po 4 týždňoch stimulácie každý druhý deň (T2).

Referencie: 1. Elbasiouny SM, Moroz D, Bakr MM, Mushahwar VK. Manažment spasticity po poranení miechy: Súčasné techniky a budúce smery. Neurorehabilná neurálna oprava. 2010; 24(1):23-33. DOI: 10.1177/1545968309343213. 2. Rabchevsky AG, Kitzman PH. Najnovšie prístupy k liečbe spasticity a autonómnej dysreflexie pri chronickom poranení miechy. Neuroterapeutiká. 2011; 8(2):274-282. DOI: 10.1007/s13311-011-0025-5. 3. Stein C, Fritsch CG, a kolektív. Účinky elektrickej stimulácie v spastických svaloch po mŕtvici: Systematický prehľad a metaanylýza náhodne kontrolovaných štúdii. Mŕtvica. 2015; 46(8):2197-2205. DOI: https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.115.009633. 4. Bosques G, Martin R, a kolektív. Zlepšuje elektrická stimulácia funkciu u detí so zdravotným postihnutím? Komplexný prehľad literatúry. J Ped Rehab Med. 2016; 9(2):83–99. DOI: 10.3233/PRM-160375. 5. Etoom M, Khraiwesh Y, a kolektív. Účinnosť fyzioterapeutických zásahov na spasticitu u ľudí so sklerózou multiplex: Systematický prehľad a metaanalýza, Am J Phys Med Rehab. 2018; 97(11):793-807. DOI: 10.1097/PHM.0000000000000970. 6. Správa o klinickom výskume registra exopulzov; Údaje v súbore.