Xác nhận vị trí của bạn

Xác nhận vị trí của bạn hoặc chọn từ danh sách các quốc gia để kết nối với Ottobock thị trường tại địa phương của bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng trong tương lai bạn sẽ được chuyển hướng đến trang bạn đã chọn để bạn luôn ở đúng chỗ.

Phẫu thuật cắt cụt chân hoặc bàn chân

Cuộc sống sau khi mất chân

Chuyện gì sẽ diễn ra trước và sau khi cắt cụt ? Quá trình phục hồi sẽ diễn ra như thế nào và cuộc sống sau khi lắp chân tay giả sẽ ra sao ?

An amputee is accompanied by O&P professionals as he trials a leg prothesis
An amputee is accompanied by O&P professionals as he trials a leg prothesis
Cắt cụt chân hoặc một phần bàn chân

Cuộc sống sau khi mất chân

Điều gì xảy ra trước và sau khi bị cắt cụt chân hoặc bàn chân? Quá trình phục hồi chức năng là gì và cuộc sống hàng ngày với chân giả sẽ như thế nào?

Cuộc sống sau khi cắt cụt chân

Trước khi phẫu thuật cắt cụt chân

Man after amputation looks out of window

Sau khi phẫu thuật cắt chân

An amputee is accompanied by O&P professionals as he trials a leg prothesis

Phục hồi chức năng sau cắt cụt và mang chân giả

Sau phẫu thuật cắt cụt chi, chắc chắn bạn sẽ đặt câu hỏi: Tiếp theo thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ngay sau cuộc phẫu thuật, việc phục hồi và chăm sóc vết mổ trên phần chi thể còn lại sẽ là mối quan tâm hàng đầu của bạn. Cả hai việc đều quan trọng để bạn có thể bắt đầu phục hồi chức năng sớm và có thể lắp chi giả.

Sau phẫu thuật cắt cụt chi, chắc chắn bạn sẽ đặt câu hỏi: Tiếp theo thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ngay sau cuộc phẫu thuật, việc phục hồi và chăm sóc vết mổ trên phần chi thể còn lại sẽ là mối quan tâm hàng đầu của bạn. Cả hai việc đều quan trọng để bạn có thể bắt đầu phục hồi chức năng sớm và có thể lắp chi giả.

3 Kết quả của tổng số 3

Cắt cụt phần bàn chân

Cuộc sống sau khi mất một phần bàn chân

Điều gì xảy ra trước và sau khi bị cắt cụt một phần bàn chân? Cuộc sống của bạn sau khi mang chân giả sẽ như thế nào?

1 Kết quả của tổng số 1

Cắt cụt bàn tay hoặc cánh tay

Cuộc sống sau khi mất đi cánh tay

Điều gì xảy ra trước và sau khi bị cắt cụt cánh tay hoặc bàn tay? Quá trình phục hồi chức năng là gì và cuộc sống hàng ngày với tay giả sẽ như thế nào?

21203 d2 37105

Trước khi phẫu thuật cắt cụt tay

prothetics_training_klammerbaum

Phục hồi chức năng sau phẫu thuật cắt cụt tay

3 Kết quả của tổng số 3

Cắt cụt ngón tay hoặc một phần bàn tay

Cuộc sống sau khi cắt cụt ngón tay hoặc một phần bàn tay

Điều gì xảy ra trước và sau khi bị cắt cụt ngón tay hoặc một phần bàn tay? Cuộc sống của bạn sau khi mang tay giả sẽ như thế nào?

1 Kết quả của tổng số 1