Xác nhận vị trí của bạn

Xác nhận vị trí của bạn hoặc chọn từ danh sách các quốc gia để kết nối với Ottobock thị trường tại địa phương của bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng trong tương lai bạn sẽ được chuyển hướng đến trang bạn đã chọn để bạn luôn ở đúng chỗ.

Hướng dẫn về bảo vệ dữ liệu

Từ năm 1919, chúng tôi bắt đầu hỗ trợ phục hồi hoặc duy trì khả năng tự do đi lại của khách hàng. Đối với chúng tôi, tính năng chăm sóc khách hàng điện tử đồng nghĩa rằng khả năng tự do đi lại của bạn cũng có thể được xây dựng và duy trì trong không gian kỹ thuật số. Chính vì vậy, quy trình thông báo cho bạn về dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng dữ liệu và các tùy chọn thiết kế của bạn là nhiệm vụ quan trọng với chúng tôi.

Hướng dẫn chung về bảo vệ dữ liệu

Thành công của Ottobock không chỉ phụ thuộc vào việc nối mạng thông tin toàn cầu giữa các công ty, nhân viên, khách hàng và bệnh nhân, mà còn phụ thuộc vào việc xử lý dữ liệu cá nhân an toàn và đáng tin cậy.

Trách nhiệm

Công ty Ottobock SE & Co. KGaA
Max-Näder-Straße 15, 37115 Duderstadt, Đức

Nhân viên Bảo mật Dữ liệu

Nhân viên Bảo mật Dữ liệu Pháp lý: linh.lethuy@ottobock.com

Bạn có thể liên hệ riêng với Nhân viên Bảo mật Dữ liệu Pháp lý thông qua mẫu đơn liên hệ một cách đáng tin cậy.

Sử dụng trang web của chúng tôi

Secure provision of the Ottobock Website

When you visit our website, the web server temporarily collects the following information and stores such information in server log files:

 • Browser type and version,

 • Operating system used,

 • Referrer URL,

 • Browser string

 • Hostname of the accessing computer,

 • Time of the server request, and

 • IP address.

Purposes:

Ottobock's interest is the secure and functional operation of the website. The logged data is used for the purpose of data security, such as to defend against attempts of attack on our web servers. We reserve the right to carry out statistical evaluation of anonymous data records.

Legal basis:

We have a legitimate interest in ensuring data security and trouble-free operation.

Storage periods or criteria for determination:

The data will be deleted after 180 days.

Cung cấp an toàn của trang web


Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, máy chủ trang web sẽ tạm thời thu thập các thông tin sau để hiển thị trang web và lưu trữ thông tin trong tệp nhật ký máy chủ:

Các chủng loại xử lý dữ liệu bao gồm:

 • Loại trình duyệt và phiên bản trình duyệt sử dụng

 • hệ thống vận hành đang sử dụng

 • Địa chỉ liên kết URL

 • Chuỗi nhận dạng trình duyệt

 • Tên máy chủ của máy tính truy cập

 • Thời gian yêu cầu của máy chủ và

 • địa chỉ IP

Mục đích:

Ottobock quan tâm đến chức năng vận hành an toàn của trang web. Dữ liệu lưu trữ được sử dụng với mục đích bảo mật dữ liệu nhằm ngăn chặn xâm nhập vào máy chủ trang web của chúng tôi. Chúng tôi được quyền đánh giá thống kê bộ dữ liệu ẩn danh.

Cơ sở pháp lý:

Chúng tôi hưởng lợi ích chính đáng trong quy trình bảo mật dữ liệu và vận hành trơn tru.

Thời hạn lưu trữ thông tin hoặc tiêu chí quy định:

Dữ liệu sẽ bị xóa chậm nhất là sau 180 ngày.

Mẫu đơn liên hệ hoặc kết nối liên hệ

Tất cả các mối quan tâm đều không thể được giải quyết ngay lập tức và được trang web của chúng tôi giải thích rõ ràng, chúng tôi mong muốn cung cấp cho bạn cơ hội để giải đáp thắc mắc trực tiếp với các chuyên gia tại Ottobock. Chúng tôi cung cấp vô số kênh liên hệ khác nhau trên trang web nhằm hỗ trợ mục đích này.

Ví dụ, khi bạn liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý các dữ liệu sau đây:

 • Thông tin liên lạc

  • Họ tên

  • Địa chỉ (cá nhân, phòng khám hoặc địa chỉ doanh nghiệp, số của khách hàng)

  • Địa chỉ E-mail

  • Điện thoại

 • Thông tin chi tiết của yêu cầu

  • Lĩnh vực y tế

  • Mối quan hệ của bạn với Ottobock (VD: bên quan tâm, người dùng, cửa hàng cung cấp y tế, v.v.)

 • Nội dung yêu cầu

  • Thông tin chi tiết của yêu cầu

Thông tin bắt buộc để hỗ trợ xử lý yêu cầu của bạn được đánh dấu sao * trong mẫu đơn.

Mục đích:

Đảm bảo giải quyết yêu cầu của bạn nhanh nhất có thể theo đòi hỏi chất lượng của Ottobock. Quá trình trên bao gồm tiếp nhận, sắp xếp và xử lý yêu cầu trong các bộ phận chuyên môn của công ty.

Cơ sở pháp lý:

Chúng tôi hưởng lợi ích chính đáng trong quy trình xử lý dữ liệu nhằm giải quyết yêu cầu của bạn.

Khi bạn sử dụng mẫu đơn liên hệ để thể hiện mối quan tâm đối với sản phẩm của chúng tôi, mẫu đơn trở thành yêu cầu liên quan đến hợp đồng.

Khi bạn nêu cụ thể một mục dữ liệu cá nhân trong yêu cầu của bạn, ví dụ như dữ liệu về sức khỏe, chúng tôi sẽ xử lý dựa trên mục chăm sóc hoặc điều trị của lĩnh vực y tế.
Thời hạn lưu trữ thông tin hoặc tiêu chí quy định:

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin trong suốt quá trình xử lý khi bạn gửi yêu cầu liên hệ. Việc cần tiếp tục lưu trữ tùy thuộc vào các yêu cầu lưu giữ riêng biệt liên quan đến yêu cầu của bạn.

Sự kiện - Đăng ký và thực hiện

Dưới đây chúng tôi sẽ thông báo cho bạn chúng tôi thu thập những dữ liệu cá nhân nào có liên quan tới việc đăng ký của bạn và việc tổ chức sự kiện của chúng tôi, cũng như là cách chúng tôi xử lý thông tin. Chúng tôi không thể xem xét đăng ký của bạn nếu bạn không cung cấp thông tin bắt buộc.

Các chủng loại xử lý dữ liệu bao gồm:

Ví dụ, các loại dữ liệu cá nhân sau đây được xử lý:

Khi đăng ký thông qua mẫu đơn liên hệ

 • Thông tin liên lạc

  • Tên

  • Công ty/ Cơ quan

  • Quốc gia

  • Địa chỉ E-mail

 • Nội dung khác liên quan đến yêu cầu của bạn

  • Câu hỏi chi tiết liên quan đến yêu cầu


Thông tin chi tiết của yêu cầu Thông tin bắt buộc đối với bản đăng ký được đánh dấu sao * trong mẫu đơn.

Phần bổ sung triển khai (Đặc biệt là đối với sự kiện theo hình thức trực tuyến)

 • Dữ liệu người dùng của bạn và ảnh đại diện nếu có

 • Dữ liệu sử dụng

 • Tin nhắn chat

Mục đích:

Đăng ký và triển khai sự kiện (bao gồm gửi trước thông tin đăng ký và các cập nhật sự kiện khác, kiểm soát các phần thuyết trình, hỗ trợ kỹ thuật cho khi bạn tham gia, cung cấp tóm tắt và thông tin khác liên quan đến sự kiện sau khi kết thúc).

Cơ sở pháp lý:

Quy trình xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cần thiết cho bản đăng ký và việc thực hiện sự kiện diễn ra trên cơ sở yêu cầu hợp đồng của bạn và việc đặt trước sự kiện.

Thời hạn lưu trữ thông tin hoặc tiêu chí quy định:

Chúng tôi sẽ xoá dữ kiện khi dữ liệu không cần thiết với mục đích yêu cầu, đăng ký và thực hiện sự kiện và không có cơ sở pháp lý nào khác được áp dụng, cụ thể là thời hạn lưu giữ theo luật định hoặc hợp đồng (thường là 10 năm kể từ ngày kết thúc sự kiện).

Quảng cáo / Bản tin

Nếu bạn quan tâm tới những thông tin mới của chúng tôi trong lĩnh vực hỗ trợ y tế hoặc các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, đặc biệt là những đổi mới và chiến dịch quảng bá hấp dẫn của Ottobock, bạn có thể đồng thuận việc nhận thông tin quảng cáo và qua đó nhận những bản tin của chúng tôi.

Để gửi tới bạn những thông tin phù hợp nhất với bạn trong quảng cáo bạn yêu cầu, chúng tôi sẽ xử lý các dữ liệu sau đây, ví dụ:

 • Siêu dữ liệu công nghệ bản tin

  • (VD: ID của thiết bị, địa chỉ IP)

  • Dữ liệu sử dụng (VD: thời gian đăng nhập, mối quan tâm)

 • Thông tin liên lạc

  • Họ tên

  • Địa chỉ E-mail

  • Vị trí công tác/ Tên công ty

  • Địa chỉ bưu điện hoặc số điện thoại liên lạc

 • Thông tin chi tiết của yêu cầu

  • Lựa chọn loại sản phẩm bạn muốn biết thêm thông tin (VD: bộ phận giả, dụng cụ chỉnh hình và Human Mobility)

  • Mối quan hệ của bạn với Ottobock (Khách hàng tiềm năng, người dùng, người mẫu, cửa hàng cung cấp dụng cụ y tế, v.v.)

  • Rút thăm trúng thưởng

  • Cuộc thăm dò ý kiến

  • Thư mời tới thăm hội chợ

  • Nghiên cứu/ Đánh giá / Đối tượng

  • Bình luận

Chúng tôi đánh dấu sao * đối với những mục cần thiết cho quảng cáo.

Mục đích:

Đảm bảo quảng cáo và liên hệ sản phẩm rõ ràng. Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu của bạn để kiểm tra địa chỉ e-mail hợp lệ của bạn và điều chỉnh thông tin quảng cáo phù hợp với bạn.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xử lý dữ liệu của bạn để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Cơ sở pháp lý:

Quy trình xử lý dữ liệu sẽ dựa trên sự đồng thuận của bạn.

Quy trình xử lý dữ liệu y tế sẽ dựa trên sự đồng thuận của bạn đối với quy trình xử lý dữ liệu cá nhân đặc biệt.

Một khi chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý thì việc xử lý dữ liệu sẽ dựa trên cơ sở pháp lý mà chúng tôi phải tuân thủ.

Thu hồi đồng thuận của bạn:

Bạn có quyền thu hồi đồng thuận của mình bất cứ lúc nào. Bạn có thể thu hồi đồng thuận bằng cách gửi email tới info@ottobock.com của Ottobock. Bạn có thể ngừng nhận bản tin thông qua chức năng "hủy đăng ký" tương ứng trong bản tin. Xin hãy lưu ý rằng quy trình xử lý dữ liệu vẫn được thực hiện cho đến khi quyết định thu hồi có hiệu lực.

Thời hạn lưu trữ thông tin hoặc tiêu chí quy định:

Dữ liệu sẽ bị huỷ ngay khi chúng tôi không có nhu cầu sử dụng hoặc bạn đã thu hồi đồng thuận và không có cơ sở pháp lý nào khác. Nếu điểm thứ hai được áp dụng (thu hồi đồng thuận), chúng tôi sẽ xóa dữ liệu khi cơ sở pháp lý khác không còn áp dụng nữa.

Cổng thông tin việc làm

Bạn có thể sử dụng cổng thông tin việc làm của chúng tôi hoàn toàn cho mục đích tìm kiếm thông tin, nhưng bạn cũng có thể đăng ký vào các vị trí tuyển dụng tại Ottobock trên cổng thông tin việc làm của chúng tôi và khai thác các dịch vụ đi kèm.

Không có chức năng quyết định tự động.

Khi bạn xử dụng cổng thông tin việc làm, chúng tôi sẽ thu thập xử lý các dữ liệu sau:

 • Thông tin chính như họ tên của bạn

 • địa chỉ và chi tiết liên lạc

 • cũng như dữ liệu đào tạo, bằng cấp và sơ yếu lý lịch

 • và thêm cả những thông tin đặc biệt trong mục dữ liệu đặc biệt như trường hợp khuyết tật nặng

Mục đích:

Chúng tôi xử lý dữ liệu cho đơn đăng ký của bạn. Chúng tôi xử lý thông tin của bạn tại cổng thông tin việc làm nhằm tìm ra ứng viên phù hợp cho các vị trí tuyển dụng. Bạn cần có hồ sơ ứng viên để sử dụng cổng thông tin việc làm của chúng tôi. Bạn có thể sử dụng hồ sơ này để ứng tuyển vào các vị trí cụ thể và nhận thông báo về các vị trí ứng tuyển phù hợp với tiêu chí tìm kiếm của bạn ("Thông báo Việc làm").

Nếu bạn đã thông báo chúng tôi rằng bạn mong muốn được cân nhắc các vị trí khác trong Ottobock Group, chúng tôi có thể yêu cầu bạn đồng thuận giữ liên lạc với chúng tôi lâu dài hơn (Nhóm ứng viên).

Bạn không bắt buộc phải cung cấp dữ liệu cá nhân theo pháp luật hoặc hợp đồng. Một khi bạn muốn ứng tuyển vị trí cụ thể thông qua cổng thông tin việc làm của chúng tôi thì đương nhiên bạn cần cung cấp thông tin cá nhân của mình để Ottobock có thể cân nhắc về đơn ứng tuyển cũng như là quyết định tuyển dụng bạn. Bạn có thể tuỳ ý sử dụng các chức năng đã đề cập (Thông báo việc làm, Nhóm ứng viên) nhưng bạn cần phải cung cấp thông tin cá nhân.

Cơ sở pháp lý:

Trong trường hợp đơn ứng tuyển cụ thể, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn nhằm đưa ra quyết định tuyển dụng đối với bạn. Chúng tôi sẽ xử lý mọi thông tin về trường hợp khuyết tật nặng của bạn, vì chúng tôi tuân thủ nghĩa vụ theo Luật lao động và Luật bảo trợ và an sinh xã hội.

Khi tạo hồ sơ ứng viên trên cổng thông tin việc làm, hồ sơ của bạn cũng sẽ nằm trong nhóm ứng viên để thông báo việc làm, khi chúng tôi gửi đơn ứng tuyển của bạn sang các công ty Ottobock Group khác hoặc khi bạn tự nguyện cung cấp thêm thông tin cá nhân cho chúng tôi, mọi thông tin của bạn sẽ do chúng tôi xử lý thông qua đồng thuận của bạn.

Thu hồi đồng thuận của bạn:

Bạn có thể thu hồi đồng thuận của bạn bất cứ lúc nào. Bạn có thể gửi yêu cầu thu hồi tới Văn phòng Bảo mật Dữ liệu Toàn cầu thông qua [mẫu đơn liên hệ] đề cập phía trên, hoặc bạn có thể điều chỉnh tuỳ ý trong hồ sơ ứng viên. Xin hãy lưu ý rằng quy trình xử lý dữ liệu vẫn được thực hiện cho đến khi quyết định thu hồi có hiệu lực.

Ai nhận được dự liệu ứng tuyển của bạn?

Trong nội bộ Ottobock, quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn chỉ dành cho các bộ phận có nhu cầu đưa ra quyết định tuyển dụng hoặc giải quyết hồ sơ ứng tuyển điện tử của bạn (VD: bộ phận nhân sự, công đoàn xí nghiệp, người phụ trách bộ phận).

Khi tạo hồ sơ ứng viên, bạn có thể cho phép nhà tuyển dụng và người phụ trách bộ phận của các công ty thuộc Ottobock Group ở nước bạn xem hồ sơ của bạn hoặc để người tuyển dụng hoặc người phụ trách các bộ phận
của tất cả các công ty trong tập đoàn Ottobock xem. Bạn có thể kích hoạt hoặc vô hiệu hoá tính năng xem hồ sơ ứng tuyển của bạn trong tài khoản của bạn. Nếu bạn chấp nhận đăng hồ sơ của bạn, các nhà tuyển dụng của các công ty Ottobock khác, các công ty ngoài khu vực EU (thuộc các quốc gia ngoài khu vực EU) có thể xem thông tin trong hồ sơ của bạn. Trong các trường hợp trên, Ottobock đảm bảo rằng các công ty trên sẽ bảo mật dữ liệu phù hợp. Nhân viên bảo mật dữ liệu có thể yêu cầu cung cấp thêm thông tin trong trường hợp này cũng như thông tin bảo mật thích hợp.

Chủ động Tuyển dụng

Khi tuyển dụng nhân sự, chúng tôi cũng chủ động tìm kiếm hồ sơ ứng viên sáng giá trên các trang mạng xã hội, diễn đàn hoặc tại các nguồn sẵn có trên mạng.

Chúng tôi thường liên hệ với các ứng viên thông qua tin nhắn của trang mạng liên quan. Chúng tôi tạo cơ hội cho các ứng viên tham gia vào một cuộc trao đổi riêng (tư vấn) về Ottobock và các vị trí tuyển dụng. Ứng viên có thể quyết định ứng tuyển vị trí thông qua cổng thông tin việc làm hoặc sử dụng đường liên kết công việc do chúng tôi cung cấp. Ngoài ra, ứng viên có thể giữ liên lạc với bên chúng tôi về định hướng nghề nghiệp riêng của một ứng dụng cụ thể thông qua liên kết này. Chúng tôi yêu cầu ứng viên đồng thuận trước để thuận tiện liên hệ sau này.

Không có chức năng quyết định tự động.

Quy trình xử lý dữ liệu khi chủ động tuyển dụng:

Trong quá trình chủ động tuyển dụng, chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu công khai của ứng viên (dữ liệu về họ tên, hồ sơ, chi tiết liên hệ nếu có).

Mục đích:

Tuyển dụng

Chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn dựa trên cơ sở pháp lý nào?

Quá trình tìm kiếm hồ sơ ứng viên sáng giá và liên hệ đều dựa trên hợp đồng người dùng đồng thuận với trang mạng xã hội hoặc dựa trên cơ sở lợi ích hợp pháp nhằm thu hút tài năng mới cho Ottobock.

Ai có thể truy cập vào dữ liệu của bạn?

Trong nội bộ Ottobock, quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn chỉ dành cho các bộ phận có nhu cầu đưa ra quyết định tuyển dụng hoặc giải quyết hồ sơ ứng tuyển điện tử của bạn (VD: bộ phận nhân sự, công đoàn xí nghiệp, người phụ trách bộ phận).

Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu của bạn bao lâu?

Nếu ứng viên không phản hồi với lời mời truyển dụng vào vị trí hoặc yêu cầu giữ liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ xoá dữ liệu cá nhân của ứng viên chậm nhất là sau 4 tháng.

Khi nào và cách thức chúng tôi chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba

Cung cấp thông tin sử dụng cookie và các tính năng công nghệ khác

Chúng tôi sử dụng cookie và các tính năng công nghệ khác trên trang web của mình để đảm bảo trang web của chúng tôi hoạt động an toàn và đúng cách, đồng thời cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ có liên quan. Ở cuối trang này, trong phần cài đặt bảo mật dữ liệu, bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết và bạn có thể thay đổi hoặc thu hồi đồng thuận của mình bất kỳ lúc nào.

Siêu liên kết đến trang web của bên thứ ba

Chúng tôi sử dụng siêu liên kết đến trang web của bên thứ ba trên trang chủ. Bạn chỉ có thể chuyển sang trang web của bên thứ ba khi nhấn vào siêu liên kết. Quy trình xử lý dữ liệu của bạn trên các trang web này do các nhà cung cấp bên thứ ba chịu trách nhiệm.

Quyền của bạn

Bạn có quyền,

a) Yêu cầu xác nhận rằng chúng tôi có đang xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hay không. Nếu đúng, bạn có quyền được thông báo về quy trình này.

b) Yêu cầu chỉnh sửa hoặc bổ sung dữ liệu còn thiếu.

c) Thu hồi đồng thuận có hiệu lực bất cứ lúc nào.

d) Yêu cầu xoá dữ liệu trong một số trường hợp.

e) Yêu cầu giới hạn xử lý dữ liệu trong một số điều kiện nhất định.

f) Chuyển giao dữ liệu trong điều kiện nhất định , tức là bạn có thể nhận dữ liệu mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi ở định dạng có cấu trúc, thông dụng và máy có thể đọc được hoặc chuyển dữ liệu đó cho người khác phụ trách.

g) Khiếu nại với cơ quan giám sát .

Quyền khiếu nại
Tuỳ thuộc vào nguyên nhân phát sinh trong trường hợp của bạn, bạn có quyền khiếu nại quy trình xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn, dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Quy định trên cũng áp dụng cho quy trình tạo lập hồ sơ dựa trên các điều khoản này. Khi đó, chúng tôi sẽ không tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân trừ khi chúng tôi có thể chứng minh các cơ sở hợp pháp thuyết phục rằng
quy trình xử lý có lợi hơn mối quan tâm và quyền lợi của bạn, hoặc quy trình xử lý phục vụ mục đích khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý
.

Nếu quy trình xử lý dữ liệu cá nhân là nhằm mục đích quảng bá trực tiếp, bạn có quyền khiếu nại quy trình xử lý dữ liệu cá nhân vì mục đích quảng cáo; quy định này cũng áp dụng đối với quy trình tạo lập hồ sơ do quy trình có liên quan đến quảng cáo trực tiếp. Nếu bạn khiếu nại quy trình xử lý nhằm mục đích tiếp thị trực tiếp, thông tin cá nhân sẽ không được xử lý nhằm những mục đích này nữa.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu với ai

Bộ phận xử lý dữ liệu, các công ty mà Ottobock uỷ quyền xử lý dữ liệu trong khuôn khổ quy định của pháp luật (các nhà cung cấp dịch vụ). Trong trường hợp trên, Ottobock sẽ chịu trách nhiệm bảo mật dữ liệu của bạn. Bộ phận xử lý dữ liệu của chúng tôi được chọn lọc kĩ càng, tuân theo chỉ dẫn của chúng tôi và thường xuyên được chúng tôi kiểm tra sát sao. Chúng tôi chỉ giao cho bộ phận xử lý dữ liệu đảm bảo thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp
theo các yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành và bảo vệ quyền của bạn.

Các đơn vị tư nhân cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc có liên quan đến hợp đồng Ottobock phải tự chịu trách nhiệm riêng. Đây là trong trường hợp bạn sử dụng dịch vự tư nhân
Hãy tuyển dụng vào vị trí của chúng tôi nếu bạn đồng ý với dịch vụ tích hợp hoặc nếu chúng tôi tích hợp với các dịch vụ tư nhân do pháp luật cho phép. Tuy nhiên, nếu chúng tôi cung cấp dữ liệu của bạn cho bên thứ ba trong quá trình xử lý, gửi dữ liệu tới bên thứ ba hoặc cấp quyền truy cập dữ liệu, quy định này cũng được thực hiện chỉ trên cơ sở một trong những cơ sở pháp lý đã đề cập.

Đối với các cơ quan nhà nước chúng tôi gửi những dữ liệu nhất định chiểu theo những nghĩa vụ pháp lý.

Chuyển giao dữ liệu cá nhân tới các quốc gia ngoài khu vực EU và EEA

Chúng tôi có thể gửi dữ liệu của bạn tới cơ quan có trụ sở chính ngoài khu vực châu Âu và khu vực kinh tế châu Âu. Trước khi chuyển giao, chúng tôi cần đảm bảo rằng, trừ các trường hợp ngoại lệ được pháp luật cho phép, người nhận phải có mức độ bảo mật dữ liệu thích hợp (ví dụ: thông qua quyết định đầy đủ của Ủy ban Châu Âu, thông qua cam kết phù hợp như thỏa thuận về Điều khoản bảo vệ dữ liệu tiêu chuẩn của Liên minh Châu Âu giữa Ủy ban Châu Âu và người nhận) hoặc sự đồng thuận rõ ràng của bạn. Cán bộ Bảo mật Dữ liệu Toàn cầu có thể cung cấp thông tin về các biện pháp bảo vệ thích hợp.

Điều chỉnh thông báo bảo mật

Chúng tôi sẽ xem xét thông báo bảo mật trên khi trang web được chỉnh sửa hoặc vì lý do phát sinh khác. Bạn hoàn toàn có thể tìm thấy thông báo hiện tại trên trang web sau đây.

Ngày cập nhật tuyên bố: 22/03/2022

Thông tin chi tiết về bảo mật dữ liệu cho nhà cung cấp, khách hàng và khách truy cập

Thông tin chi tiết về bảo mật dữ liệu cho nhà cung cấp, khách hàng và khách truy cập

Tập san

Privacy Notice for Visitors (HQ)

Tập san

Privacy Notice for Business Partners(HQ)

Tập san

Privacy Notice for the Whistleblowing Unit (HQ)

3 Kết quả của tổng số 3