Xác nhận vị trí của bạn

Xác nhận vị trí của bạn hoặc chọn từ danh sách các quốc gia để kết nối với Ottobock thị trường tại địa phương của bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng trong tương lai bạn sẽ được chuyển hướng đến trang bạn đã chọn để bạn luôn ở đúng chỗ.

Chủ sở hữu trang web

Công ty TNHH Otto Bock Việt Nam

Quản lý

Matthias Kittler

Thông tin công ty

Công ty TNHH Otto Bock Việt Nam

  • MST: 0314044858

  • Địa chỉ: Lô D.01, đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM, Việt Nam

  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

    : Số 0314044858 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 04/10/2016, thay đổi lần thứ 7 ngày 02/04/2019.

  • Giấy phép kinh doanh

     

    số 0314044848-KD do Ủy Ban Nhân Dân Tp.HCM cấp lần đầu ngày 05/11/2016