Xác nhận vị trí của bạn

Xác nhận vị trí của bạn hoặc chọn từ danh sách các quốc gia để kết nối với Ottobock thị trường tại địa phương của bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng trong tương lai bạn sẽ được chuyển hướng đến trang bạn đã chọn để bạn luôn ở đúng chỗ.

Active use wheelchairs

Active use wheelchairs-480F61
480F61Active use wheelchairs
Max. body weight140 kg
ActivitiesDaily use, Rehab
User groupelderly, adults, men, women
Active use wheelchairs-480F160~50_C
480F160=0_CActive use wheelchairs
Max. body weight180 kg
ActivitiesDaily use, Rehab
User groupadults, women, men, youths
Active use wheelchairs-480A25
480A25Active use wheelchairs
Max. body weight140 kg
ActivitiesDaily use, Rehab
User groupwomen, men, adults, mature adults, youths

3 Kết quả của tổng số 3