Chi dưới

8320NĐầu gối
Patella Pro
Điều kiệnViêm khớp, Những thứ khác, Arthrosis
Nhóm người dùngNgười lớn
Ứng dụngThanh giằng & Hỗ trợ / (OTS)
Thông tin chi tiết sản phẩm
8165Đầu gối
Genu Neurexa
Điều kiệnĐột quỵ, Những thứ khác
Nhóm người dùngNgười lớn
Ứng dụngChỉnh hình cá nhân, Thanh giằng & Hỗ trợ / (OTS)
Thông tin chi tiết sản phẩm
50S3Mắt cá chân-bàn chân
Malleo Sprint
Điều kiệnChấn thương trong thể thao, giải trí và nghề nghiệp
Nhóm người dùngNgười lớn
Ứng dụngThanh giằng & Hỗ trợ / (OTS)
Thông tin chi tiết sản phẩm
50K13Đầu gối
Genu Arexa
Điều kiệnChấn thương trong thể thao, giải trí và nghề nghiệp
Nhóm người dùngNgười lớn
Ứng dụngThanh giằng & Hỗ trợ / (OTS)
Thông tin chi tiết sản phẩm
28U70Mắt cá chân-bàn chân
GoOn
Điều kiệnĐột quỵ, Những thứ khác, Đa xơ cứng, Bệnh thần kinh
Nhóm người dùngNgười lớn
Ứng dụngChỉnh hình cá nhân, Thanh giằng & Hỗ trợ / (OTS)
Thông tin chi tiết sản phẩm
28U50Mắt cá chân-bàn chân
Malleo Neurexa pro
Điều kiệnĐột quỵ, Những thứ khác, Đa xơ cứng, Bệnh thần kinh
Nhóm người dùngNgười lớn
Ứng dụngChỉnh hình cá nhân, Thanh giằng & Hỗ trợ / (OTS)
Thông tin chi tiết sản phẩm
28U34Mắt cá chân-bàn chân
WalkOn Reaction lateral
Điều kiệnĐột quỵ, Đa xơ cứng, Bệnh thần kinh
Nhóm người dùngNgười lớn
Ứng dụngThanh giằng & Hỗ trợ / (OTS)
Thông tin chi tiết sản phẩm
28U33Mắt cá chân-bàn chân
WalkOn lateral
Điều kiệnĐột quỵ, Những thứ khác, Đa xơ cứng, Bệnh thần kinh
Nhóm người dùngTrẻ em, Người lớn
Ứng dụngChỉnh hình cá nhân, Thanh giằng & Hỗ trợ / (OTS)
Thông tin chi tiết sản phẩm
28U25Mắt cá chân-bàn chân
WalkOn Reaction plus
Điều kiệnĐột quỵ, Những thứ khác, Đa xơ cứng, Bệnh thần kinh
Nhóm người dùngNgười lớn
Ứng dụngChỉnh hình cá nhân, Thanh giằng & Hỗ trợ / (OTS)
Thông tin chi tiết sản phẩm
28U24Mắt cá chân-bàn chân
WalkOn Reaction
Điều kiệnĐột quỵ, Những thứ khác, Đa xơ cứng, Bệnh thần kinh
Nhóm người dùngNgười lớn
Ứng dụngChỉnh hình cá nhân, Thanh giằng & Hỗ trợ / (OTS)
Thông tin chi tiết sản phẩm
28U23Mắt cá chân-bàn chân
WalkOn Trimable
Điều kiệnĐột quỵ, Những thứ khác, Đa xơ cứng, Bệnh thần kinh
Nhóm người dùngNgười lớn
Ứng dụngChỉnh hình cá nhân, Thanh giằng & Hỗ trợ / (OTS)
Thông tin chi tiết sản phẩm
28U22Mắt cá chân-bàn chân
WalkOn Flex
Điều kiệnĐột quỵ, Đa xơ cứng, Bệnh thần kinh
Nhóm người dùngNgười lớn
Ứng dụngChỉnh hình cá nhân, Thanh giằng & Hỗ trợ / (OTS)
Thông tin chi tiết sản phẩm

12 Kết quả của tổng số undefined