Xác nhận vị trí của bạn

Xác nhận vị trí của bạn hoặc chọn từ danh sách các quốc gia để kết nối với Ottobock thị trường tại địa phương của bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng trong tương lai bạn sẽ được chuyển hướng đến trang bạn đã chọn để bạn luôn ở đúng chỗ.

Lower extremity prosthetics

Foot prosthetics-VS5
VS5Foot prosthetics
ProduktartMechanic
Mobilitätsgrad1, 2
Max. Körpergewicht136 kg
Foot prosthetics-VS4~50_B
VS4=0_BFoot prosthetics
Product typeMechanic
Mobility grade1, 2
Max. body weight136 kg
Foot prosthetics-RS2~50_B
RS2=0_BFoot prosthetics
Product typeMechanic
Mobility grade2, 3
Max. body weight116 kg
Foot prosthetics-LP2-W2~50_B
LP2-W2=0_BFoot prosthetics
Product typeMechanic
Mobility grade2, 3, 4
Max. body weight116 kg
Foot prosthetics-F22~50_B
F22=0_BFoot prosthetics
Product typeMechanic
Mobility grade2, 3
Max. body weight166 kg
Foot prosthetics-F21
F21Foot prosthetics
Product typeMechanic
Mobility grade3, 4
Max. body weight166 kg
Hip prosthetics-7E10
7E10Hip prosthetics
Product typeMechanic Polycentric
Mobility grade2, 3
Max. body weight100 kg
Software-743Z51
743Z51Software
Use casesDefinitely socket production, Interim socket production, Definitely orthosis production
Product typeSoftware
Scope of applicationOrthosis lower limb, Orthosis upper limb, Prosthesis upper limb
Prosthetic liners-6Y92
6Y92Prosthetic liners
Product typeCushion
Amputation levelTranstibial amputation
MaterialCopolymer
Prosthetic liners-6Y88
6Y88Prosthetic liners
Product typeLocking
Amputation levelTransfemoral amputation
MaterialSilicone
Suspension-6Y87
6Y87Suspension
Product typeLocking
Amputation levelTransfemoral amputation
MaterialSilicone
Prosthetic liners-6Y85
6Y85Prosthetic liners
Product typeLocking
Amputation levelTransfemoral amputation
MaterialSilicone

12 Kết quả của tổng số 40