Xác nhận vị trí của bạn

Xác nhận vị trí của bạn hoặc chọn từ danh sách các quốc gia để kết nối với Ottobock thị trường tại địa phương của bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng trong tương lai bạn sẽ được chuyển hướng đến trang bạn đã chọn để bạn luôn ở đúng chỗ.

17AD1 - Ankle-Foot orthotics

Multifunction orthotic ankle joint

Multifunction orthotic ankle joint

The 17AD1 multifunctional orthotic ankle joint is used in thermoplastic ankle-foot orthoses and enables limitation or spring assistance directed towards the sole or the back of the foot. The multifunction orthotic ankle joint is available in sizes for both children and adults.

The 17AD1 multifunctional orthotic ankle joint is used in thermoplastic ankle-foot orthoses and enables limitation or spring assistance directed towards the sole or the back of the foot. The multifunction orthotic ankle joint is available in sizes for both children and adults.

Terms and conditionsStroke, Cerebral palsy, Neurological disorders
User groupyouths, adults, elderly
ApplicationsCustum orthetics
Tất cả các thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật

Thông tin sản phẩm

Product typeAnkle joint influencing the knee
MaterialStainless steel
User groupyouths, adults, elderly

Tệp sản phẩm

Article numberMax. body weightOverall length upper section – foot stirrupMaterialQuantity unit
17AD1=120100 kg120 mmStainless steelPair
17AD1=9335 kg93 mmStainless steelPair
Tải xuống

Tài liệu