Xác nhận vị trí của bạn

Xác nhận vị trí của bạn hoặc chọn từ danh sách các quốc gia để kết nối với Ottobock thị trường tại địa phương của bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng trong tương lai bạn sẽ được chuyển hướng đến trang bạn đã chọn để bạn luôn ở đúng chỗ.

25015_D2_46044-3--169-col2136175_de_-_Kopie (HQ)
25015_D2_46044-3--169-col2136175_de_-_Kopie (HQ)
25015_D2_46044-3--169-col2136175_de_-_Kopie (HQ)
Academy

Academy

Get an overview of our digital learning content and our training and events here.

Get an overview of our digital learning content and our training and events here.

Summary

Let’s get started!

Knowledge and continuing education are key factors in the medical technology sector. Stay up to date on products, application techniques and therapy approaches through clinical training offered by the Ottobock Academy.

Academy digital learning

Knowledge base

In our knowledge base, you’ll find digital learning content such as elearnings, microlearnings, videos or recorded live sessions.

Kowledge Base
Trainings and events

Trainings and events

Get an overview of our upcoming training sessions and events.

Trainings & Events