Potvrdite svoju lokaciju

Potvrdite svoju lokaciju ili izaberite sa spiska kako biste stupili u kontakt sa lokalnim zastupništvom kompanije Ottobock. Pobrinućemo se za to da ubuduće budete prosleđeni na odabranu stranicu kako biste uvek bili na pravom mestu.

Skočni zglob, stopalo

Skočni zglob, stopalo-50S8
50S8Skočni zglob, stopalo
UsloviPovrede pri sportu, rekreaciji i radu
Grupa korisnikaOdrasli
AplikacijeUčvršćivanje i podrška/ (OTS)
Skočni zglob, stopalo-50S5
50S5Skočni zglob, stopalo
UsloviPovrede pri sportu, rekreaciji i radu
Grupa korisnikaOdrasli
AplikacijeUčvršćivanje i podrška/ (OTS)
Skočni zglob, stopalo-50S3
50S3Skočni zglob, stopalo
UsloviPovrede pri sportu, rekreaciji i radu
Grupa korisnikaOdrasli
AplikacijeUčvršćivanje i podrška/ (OTS)
Skočni zglob, stopalo-50S1
50S1Skočni zglob, stopalo
UsloviPovrede pri sportu, rekreaciji i radu
Grupa korisnikaMladi, Odrasli, Starije osobe
AplikacijeUčvršćivanje i podrška/ (OTS)
Skočni zglob, stopalo-28U90
28U90Skočni zglob, stopalo
UsloviMoždani udar, Multipla skleroza, Neurološke bolesti
Grupa korisnikaDeca, Odrasli
AplikacijeUčvršćivanje i podrška/ (OTS)
Skočni zglob, stopalo-28U70
28U70Skočni zglob, stopalo
UsloviMoždani udar, Ostale, Multipla skleroza, Neurološke bolesti
Grupa korisnikaOdrasli
AplikacijePrilagođena ortotika, Učvršćivanje i podrška/ (OTS)
Skočni zglob, stopalo-28U34
28U34Skočni zglob, stopalo
UsloviMoždani udar, Multipla skleroza, Neurološke bolesti
Grupa korisnikaOdrasli
AplikacijeUčvršćivanje i podrška/ (OTS)
Skočni zglob, stopalo-28U33
28U33Skočni zglob, stopalo
UsloviMoždani udar, Ostale, Multipla skleroza, Neurološke bolesti
Grupa korisnikaDeca, Odrasli
AplikacijePrilagođena ortotika, Učvršćivanje i podrška/ (OTS)
Skočni zglob, stopalo-28U24
28U24Skočni zglob, stopalo
UsloviMoždani udar, Ostale, Multipla skleroza, Neurološke bolesti
Grupa korisnikaOdrasli
AplikacijePrilagođena ortotika, Učvršćivanje i podrška/ (OTS)
Skočni zglob, stopalo-28U23
28U23Skočni zglob, stopalo
UsloviMoždani udar, Ostale, Multipla skleroza, Neurološke bolesti
Grupa korisnikaOdrasli
AplikacijeUčvršćivanje i podrška/ (OTS)
Skočni zglob, stopalo-28U22
28U22Skočni zglob, stopalo
UsloviMoždani udar, Multipla skleroza, Neurološke bolesti
Grupa korisnikaDeca, Mladi, Odrasli
AplikacijeUčvršćivanje i podrška/ (OTS)
Skočni zglob, stopalo-28U11
28U11Skočni zglob, stopalo
UsloviMoždani udar, Ostale, Multipla skleroza, Neurološke bolesti
Grupa korisnikaOdrasli
AplikacijeUčvršćivanje i podrška/ (OTS)

12 rezultata od ukupno 16