Potvrdite svoju lokaciju

Potvrdite svoju lokaciju ili izaberite sa spiska kako biste stupili u kontakt sa lokalnim zastupništvom kompanije Ottobock. Pobrinućemo se za to da ubuduće budete prosleđeni na odabranu stranicu kako biste uvek bili na pravom mestu.

Marketing strana

Stranica je vlasništvo

Otto Bock Sava d.o.o
Industrijska bb
34000 Kragujevac, Srbija

PIB: 102901457

Uprava

Nikola Lukić, Direktor

Telefon i Email

Telefon +381 34 200 490
Email info@ottobock.rs
korisnickiservis@ottobock.rs

Urednik

Marko Janićijević
Marketing menadžer
Telefon +381 34 351 651
Email marko.janicijevic@ottobock.rs

Tehnička realizacija

SYCOR GmbH

Adresa
Heinrich-von-Stephan-Str. 1-5
37073 Göttingen, Germany

Telefon (+49) 551-490 0
Fax (+49) 551-490 2000
http://www.Sycor.de
Email info@Sycor.de© (2010) Master plan of the architect David Chipperfield: David Chipperfield Architects

© The Sustainable Development Goals: United Nations. www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/