Koleno

3S80Koleno
Sportski zglob kolena
Vrsta proizvodaMehanički monicentrični
Maks. telesna težina100 kg
AktivnostiSport
Detalji proizvodnje
3R93Koleno
Zglob kolena sa kočnicom, monocentrični, sa blokadom
Vrsta proizvodaMehanički monicentrični
Stepen pokretljivosti1, 2
Maks. telesna težina125 kg
Detalji proizvodnje
3R80Koleno
Zglob kolena, monocentričan, sa rotacionom hidraulikom
Vrsta proizvodaMehanički monicentrični
Stepen pokretljivosti3, 4
Maks. telesna težina150 kg
Detalji proizvodnje
3C88-3~23C98-3Koleno
C-Leg 4
Vrsta proizvodaMikroprocesor
Stepen pokretljivosti2, 3, 4
Maks. telesna težina136 kg
Detalji proizvodnje
3C60Koleno
Kenevo
Vrsta proizvodaMikroprocesor
Stepen pokretljivosti1, 2
Maks. telesna težina125 kg
Detalji proizvodnje
3B5-3Koleno
Genium X3
Vrsta proizvodaMikroprocesor
Stepen pokretljivosti3, 4
Maks. telesna težina150 kg
Detalji proizvodnje
3B1-3Koleno
Genium
Vrsta proizvodaMikroprocesor
Stepen pokretljivosti2, 3, 4
Maks. telesna težina150 kg
Detalji proizvodnje

7 rezultata od ukupno undefined