Električna invalidska kolica

490E75~50_CElektrična invalidska kolica
Serija proizvoda Juvo
Maks. telesna težina200 kg
AktivnostiRehab
Grupa korisnikaMuškarci, Žene, Odrasli, Starije osobe, Mladi
Detalji proizvodnje
490E55~500000Električna invalidska kolica
Skippi
Maks. telesna težina50 kg
AktivnostiRehab
Grupa korisnikaDeca, Mladi
Detalji proizvodnje
490E163Električna invalidska kolica
Wingus elektromotorna kolica
Maks. telesna težina120 kg
AktivnostiRehab
Grupa korisnikaŽene, Muškarci, Odrasli, Starije osobe, Mladi
Detalji proizvodnje

3 rezultata od ukupno undefined