Kliničke slike i simptomi

Ankiloza ili ukrućenje donjeg skočnog zgloba (artrodeza)

A procedure to stiffen the ankle joint can be performed in cases where it has undergone severe changes, for example, due to arthrosis. After this procedure called arthrodesis, an orthosis protects the ankle joint and gradually increases the foot’s capacity to bear weight.

Kratak pregled

Uzroci, simptomi i lečenje

Operacija ukočenja skočnog zgloba može se izvesti u slučajevima kada je pretrpeo teške promene, na primer, zbog artroze. Nakon ovog zahvata zvanog artrodeza, ortoza štiti skočni zglob i postupno povećava sposobnost stopala da podnese težinu i umanji bol.

Indikacije

Indikacije

Artrodeza se sprovodi u slučajevima kada osoba ima tešku artrozu, značajnu i hroničnu nestabilnost zgloba ili teške malpozicije.

Uzroci

Uzroci

Uobičajeni razlozi za artrodezu su teške i kompleksne promene zglobova ili povrede koje u velikoj meri ograničavaju svakodnevni život pojedinca.

Dijagnoza

Dijagnoza

Lekar postavlja dijagnozu na osnovu istorije bolesti (anamneze) pojedinca i procene, često dopunjene postupcima snimanja.

Lečenje

Lečenje

Terapija je uvijek hirurška, nakon čega će biti potrebno rasteretiti nogu. Za to vreme ortoza podupire skočni zglob i na taj način olakšava fiziološke pokrete, posebno pokret prelaza stopala.

Pregled proizvoda

Ottobock ortoze i steznici za stopalo i skočni zglob

Prikazani proizvodi predstavljaju primere zbrinjavanja. Različiti činioci određuju da li je pomagalo prikladno za vas i jeste li sposobni u potpunosti iskoristiti funkcionalnost proizvoda. Ključni aspekti uključuju vaše fizičko stanje, kondiciju i detaljan lekarski pregled. Vaš lekar ili ortopedski tehničar će odlučiti o tome koji tretman vam najviše odgovara.