FirstSpiritExport,OBISCM-COM,media,ottobock_corporate,press,20210120_mollii_suit
Kliničke slike i simptomi

Cerebralna paraliza kod dece

Cerebralna paraliza je skup simptoma, poremećaja pokreta i položaja uzrokovanih neprogresivnim oštećenjem. Spastični simptomi javljaju se u 75 % svih slučajeva.

Kratak pregled

Uzroci, simptomi i lečenje

Cerebralna paraliza je skup simptoma, poremećaja pokreta i položaja uzrokovanih neprogresivnim oštećenjem. Karakterišu ga poremećaji u području mišićne napetosti (tonusa), mišićne snage, koordinacije i redosleda pokreta. Najčešće su spastične forme sa povišenim tonusom mišića.

Uzroci

Uzroci

Mogući uzroci infantilne cerebralne paralize mogu se uveliko razlikovati. Nedostatak kiseonika, komplikacije na pupčanoj vrpci, infekcije, cerebralna krvarenja i nezgode mogu dovesti do cerebralne paralize tokom trudnoće, ali najčešće tokom porođaja.
U većini slučajeva prisutne su višestruke poteškoće. Najčešće su pogođena nedonoščad.

Simptomi

Simptomi

Simptomi infantilne cerebralne paralize i njihov individualni intenzitet se mogu veoma razlikovati. Spastični simptomi javljaju se u 75 % svih slučajeva.

Hemiplegia (32%)

Hemiplegia (32%)

U ovom slučaju zahvaćena je jedna strana tela, obično više ruke nego noge.

Diplegia (40%)

Diplegia (40%)

Noge su teže zahvaćene nego ruke.

Tetraplegia (2%)

Tetraplegia (2%)

Tetraplegija će se ogledati kroz slabost i ruku i nogu. Motorički i kognitivni razvoj znatno je usporen. Samo oko 10 posto svih pogođenih osoba može hodati.

Bilateralna hemiplegija

Bilateralna hemiplegija

Spastična paraliza sva četiri uda, pri čemu su ruke teže zahvaćene nego noge.

Triplegija

Triplegija

Spastična paraliza kod tri uda.

Dugi fleksori i aduktori zahvaćeni su kod svih oblika. Spastičnost takođe uzrokuje ukrućenje zglobova. Kuk je najčešće u položaju fleksije, unutrašnje rotacije i adukcije. Zglobovi lakta, ručnog zgloba i kolena su flektirani ( savijeni). Palac je rotiran prema unutra. Stopalo bude rotirano prema unutra i prema dole. Kičma je takođe promenjena.

Dijagnoza i lečenje

Dijagnoza i lečenje

Dijagnoza ICP-a bazira se na kliničkim nalazima nakon što su isključeni drugi progresivni uzroci kao što su tumori ili upala. Lečenje je usmereno na multidisciplinarnu terapiju koja obuhvata različite medicinske, ortopedske i terapijske pristupe. Ottobock nudi razna pomagala u rasponu od detinjstva do odraslog doba – za pozicioniranje, dodatnu potporu, poboljšanje balansa i sposobnosti hodanja (ortoze za skočni zglob i stopalo, pomagala za hodanje, pomagala za sedenje i pozicioniranje).

Kontakt

Kako možemo da Vam pomognemo?