Potvrdite svoju lokaciju

Potvrdite svoju lokaciju ili izaberite sa spiska kako biste stupili u kontakt sa lokalnim zastupništvom kompanije Ottobock. Pobrinućemo se za to da ubuduće budete prosleđeni na odabranu stranicu kako biste uvek bili na pravom mestu.

FirstSpiritExport,OBISCM-COM,media,ottobock_corporate,press,20210120_mollii_suit
FirstSpiritExport,OBISCM-COM,media,ottobock_corporate,press,20210120_mollii_suit
FirstSpiritExport,OBISCM-COM,media,ottobock_corporate,press,20210120_mollii_suit
Kliničke slike i simptomi

Cerebralna paraliza kod dece

Cerebralna paraliza je skup simptoma, poremećaja pokreta i položaja uzrokovanih neprogresivnim oštećenjem. Spastični simptomi javljaju se u 75 % svih slučajeva.

Cerebralna paraliza je skup simptoma, poremećaja pokreta i položaja uzrokovanih neprogresivnim oštećenjem. Spastični simptomi javljaju se u 75 % svih slučajeva.

Kratak pregled

Uzroci, simptomi i lečenje

Cerebralna paraliza je skup simptoma, poremećaja pokreta i položaja uzrokovanih neprogresivnim oštećenjem. Karakterišu ga poremećaji u području mišićne napetosti (tonusa), mišićne snage, koordinacije i redosleda pokreta. Najčešće su spastične forme sa povišenim tonusom mišića.

Uzroci

Uzroci

Mogući uzroci infantilne cerebralne paralize mogu se uveliko razlikovati. Nedostatak kiseonika, komplikacije na pupčanoj vrpci, infekcije, cerebralna krvarenja i nezgode mogu dovesti do cerebralne paralize tokom trudnoće, ali najčešće tokom porođaja.
U većini slučajeva prisutne su višestruke poteškoće. Najčešće su pogođena nedonoščad.

Simptomi

Simptomi

Simptomi infantilne cerebralne paralize i njihov individualni intenzitet se mogu veoma razlikovati. Spastični simptomi javljaju se u 75 % svih slučajeva.

Dugi fleksori i aduktori zahvaćeni su kod svih oblika. Spastičnost takođe uzrokuje ukrućenje zglobova. Kuk je najčešće u položaju fleksije, unutrašnje rotacije i adukcije. Zglobovi lakta, ručnog zgloba i kolena su flektirani ( savijeni). Palac je rotiran prema unutra. Stopalo bude rotirano prema unutra i prema dole. Kičma je takođe promenjena.

Dijagnoza i lečenje

Dijagnoza i lečenje

Dijagnoza ICP-a bazira se na kliničkim nalazima nakon što su isključeni drugi progresivni uzroci kao što su tumori ili upala. Lečenje je usmereno na multidisciplinarnu terapiju koja obuhvata različite medicinske, ortopedske i terapijske pristupe. Ottobock nudi razna pomagala u rasponu od detinjstva do odraslog doba – za pozicioniranje, dodatnu potporu, poboljšanje balansa i sposobnosti hodanja (ortoze za skočni zglob i stopalo, pomagala za hodanje, pomagala za sedenje i pozicioniranje).

Kontakt

Želite da saznate više informacija? Kontaktirajte nas koristeći kontakt obrazac ispod.