Potvrdite svoju lokaciju

Potvrdite svoju lokaciju ili izaberite sa spiska kako biste stupili u kontakt sa lokalnim zastupništvom kompanije Ottobock. Pobrinućemo se za to da ubuduće budete prosleđeni na odabranu stranicu kako biste uvek bili na pravom mestu.

Kliničke slike i simptomi

Osteoporoza

Osteoporoza (atrofija kostiju) je sindrom definisan stalnim i kontinuiranim smanjenjem koštane mase. Ortoze pomažu u ublažavanju simptoma.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,knee_pain
FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,knee_pain
Kratak pregled

Osteoporoza: uzroci, simptomi i lečenje

Osteoporoza je sindrom definisan postojećim i kontinuiranim smanjenjem koštane mase. Kostur postaje sve porozniji, a rizik od preloma kostiju je povećan.

Kod starijih osoba smanjenje koštane mase često ide uz smanjenje telesne aktivnosti. Kod osteoporoze je poremećen metabolizam kosti u kojem dolazi do neravnoteže između stvaranja i gubitka kosti.

Uzroci

Uzroci

Osteoporoza je uzrokovana promenjenim metabolizmom kostiju ili nedovoljnom, mehaničkom ili mišićnom stimulacijom koštanog materijala. Mišićni stimulans putem tetiva smanjuje se sa godinama. Brzina kretanja i performanse takođe opadaju sa godinama.
Sekundarna osteoporoza je uzrokovana bolestima koje narušavaju metabolizam i/ili ravnotežu hormona. Drugi mogući okidači su dugotrajno uzimanje nekih lekova ili prekomerna konzumacija alkohola i nikotina. Primarna osteoporoza javlja se bez vidljivih direktnih uzroka. Zavisno od vremena početka, naziva se postmenopauzalna osteoporoza koja se javlja nakon početka menopauze ili senilna osteoporoza, koja se može javiti počevši od oko 70. godine života.

Simptomi

Simptomi

Simptomi osteoporoze su minorni sve dok postoji samo neznatno smanjenje koštane mase. Međutim, kako napreduje, može doći do spontanih preloma, posebno na telima (trupovima) kičmenih pršljenova. To rezultuje bolovima, smanjenjem telesne visine i daljim tegobama lokomotornog sistema. Telesna aktivnost je često smanjena kao rezultat, što dovodi do smanjenja performansi mišića i koordinacije – pojedinci mogu doživeti češće padove samo iz tog razloga.

Dijagnoza

Dijagnoza

Nakon detaljnog uvida u istoriju bolesti pacijenta sledi pregled sa nekoliko testova pokretljivosti, mišićne snage, performansi mišića, ravnoteže i koordinacije. Radiološki postupci uključuju prije svega DXA( denzitometeriju). Rentgen može pružiti informacije o postojećim prelomima.

Lečenje

Lečenje

Terapija zavisi od uzroka i oblika osteoporoze. Cilj je uicati na metabolizam kostiju kako bi se sprečili prelomi. U slučaju osteporotičnog preloma potrebno je akutno lečenje. To između ostalog znači i ublažavanje bola povezanog sa prelomom. Lečenje osteoporoze takođe ima za cilj ublažavanje ili uklanjanje bilo kakvog trajnog bola ili nelagodnosti.
Bez lečenja, osteporoza napreduje pa kosti postaju sve krhkije. Zbog toga je važno što pre započeti lečenje osteoporoze.
Ortoze mogu pomoći u stabilizaciji i ispravljanju kičme. Poboljšavaju posturu i aktiviraju mišiće trupa.