Klinička slika i simptomi

Povrede skočnog zgloba

Povrede skočnog zgloba se često javljaju tokom sportskih aktivnosti. Čine oko 15 do 20% sportskih povreda. Sportovi sa čestim, brzim promenama smera, skokovima i kontaktom sa protivničkim igračima posebno su rizični za ligamenat skočnog zgloba. Sportovi sa velikom učestalošću akutnih povreda skočnog zgloba uključuju fudbal, košarku i odbojku.

Kratak pregled

Uzroci, simptomi i lečenje

Povrede skočnog zgloba se često javljaju tkom sportskih aktivnosti. Čine oko 15 do 20% sportskih povreda. Sportovi sa čestim, brzim promenama smera, skokovima i kontaktom sa protivničkim igračima posebno su rizični za ligamenate skočnog zgloba. Sportovi sa velikom učestalošću akutnih povreda skočnog zgloba uključuju fudbal, košarku i odbojku.

Rizik od ponovne povrede skočnog zgloba je povećan, posebno među sportistima. Otprilike jedna trećina doživi drugu povredu skočnog zgloba u roku od 3 godine; među sportistima ta je brojka čak 73% svih slučajeva. Veliki broj njih se žali na bol pri hodanju i trčanju, blago oticanje i nestabilnost skočnog zgloba.

Uzroci

Uzroci

Najčešći mehanizam nastanka povrede ligamenata je inverzija stopala (izvrtanje stopala prema unutra) najčešće u položaju plantarne fleksije, odnosno prstima prema dole ( položaj stajanja na prstima).

Tip povrede ligamenta

Tip povrede ligamenta

Većina povreda zahvata lateralne ligamente, pri čemu je prednji talofibularni ligament najčešće zahvaćen.


Stepen ozbiljnosti povrede i njeni simptomi

Stepen ozbiljnosti povrede i njeni simptomi

Povrede ligamenata skočnog zgloba su podeljene u tri stepena s obzirom na težinu povrede.

I stepen (blaga)

I stupanj (blagi)

Istegnuće ligamenta, bez pucanja, odražava se blagim oticanjem i/ili osetljivošću zahvaćenih struktura. Bez ili sa minimalnim gubitkom funkcije, obično bez hematoma i nestabilnosti skočnog zgloba, bez problema sa podnošenjem težine.

II stepen (umerena)

II stepen (umerena)

Delimična ruptura, koja se najčešće ispoljava umerenim bolom, otokom, hematomom i osjetljivošću zahvaćenih struktura. Bol je prisutan u mirovanju uz pogoršanje pri pokušaju kretanja. Blaga do umerena nestabilnost skočnog zgloba uz probleme sa podnošenjem telesne težine.

III stepen (teška)

III stepen (teška)

Potpuna ruptura ligamenta sa izraženim oticanjem, hematomom, bolom i osjetljivošću. Gubitak funkcije skočnog zgloba, nestabilnost, bez sposobnosti podnošenja telesne težine zbog izraženog bola. Zbog bola i otoka pokreti su izrazito redukovani.

Dijagnoza

Dijagnoza

Za dijagnozu je pre svega značajan pregled lekara. Tokom pregleda ustanoviće postojanje i lokaciju bola, otoka, deformacije, ugrejanost zgloba, hematom, ograničenja kretanja itd. Važno je utvrditi okolnosti koje su dovele do povrede, odnosno mehanizam povrede, i dobiti informacije o postojanju/ vrsti ranije povrede u ovom području. U zavisnosti od nalaza, lekar može tražiti dalja ispitivanja kao što su rentgenogram, dijagnostički ultrazvuk ili MR.

Lečenje

Lečenje

Lečenje uganuća skočnog zgloba zavisi od težine povrede. Uvek je cilj smanjiti bol i otok, podstaći zaceljenje ligamenata i vratiti funkciju skočnog zgloba. Zavisno od težine povrede može biti potrebna i imobilizacija. Ono što je vrlo važno je sprovesti pravilno lečenje/ rehabilitaciju kako bi se preventirala hronična nestabilnost skočnog zgloba i ponavljanje uganuća.

Povratak svakodnevnim aktivnostima: tri koraka do Ottobock ortoze

  1. Ovde ćete pronaći pregled svih ortoza i steznika koji bi vam mogli pomoći. Ponesite sa sobom spisak pomagala na vaš sledeći lekarski pregled.
  2. Razgovarajte sa vašim lekarom o tome koja bi ortoza najviše odgovarala vašim simptomima i stanju. Vaš lekar vam na recept može prepisati odgovarajuću ortozu.
  3. Sa doznakom i medicinskom dokumentacijom dođite u jednu od naših poslovnih jedinica.