Potvrdite svoju lokaciju

Potvrdite svoju lokaciju ili izaberite sa spiska kako biste stupili u kontakt sa lokalnim zastupništvom kompanije Ottobock. Pobrinućemo se za to da ubuduće budete prosleđeni na odabranu stranicu kako biste uvek bili na pravom mestu.

21203 d2 37105
21203 d2 37105
21203 d2 37105
Život sa amputacijom gornjih ekstremiteta

Pre amputacije gornjih ekstremiteta

Informacije o amputaciji ruke, nivoima amputacije i podršci.

Informacije o amputaciji ruke, nivoima amputacije i podršci.

Kratak pregled

Priprema za planiranu amputaciju

Možda ste već neko vrieme svesni da se morate podvrgnuti amputaciji. Iako je teško nositi se sa takvom spoznajom, znajte da niste sami u ovoj teškoj fazi vašega života. Vaš terapeutski tim će vam pružiti potporu i bit će vam na raspolaganju za pitanja i probleme.

Pripreme

Šta se događa pre amputacije?

Prva ispitivanja

Pre hirurškog zahvata vi ćete se nekoliko puta podvrgnuti detaljnim ispitivanjima u bolnici. Ispitivanja uključuju analizu krvi, rendgen pluća, provere funkcija srca i krvotoka.

Savetovanje sa lekarom

Odgovorni lekar će vam pre amputacije objasniti šta se događa za vreme zahvata. Takođe će vam detaljno objasniti ono šta sledi nakon toga. Tokom savetovanja ćete imati priliku pitati o svemu što smatrate važnim. Najbolje je pre savetovanja voditi beleške o svemu što želite pitati lekara, kako ne biste nešto zaboravili. Ukoliko postoji nešto što ne razumete, ne oklevajte postaviti dodatna pitanja. Potrebno je napomenuti da lekari imaju obvezu da vasm sve objasne, čak i nekoliko puta. Za razliku od planirane amputacije, teške povrede nastale prilikom nesreća često zahtevaju zahvat u kratkom vremenskom roku. Razumljivo je da u takvim slučajevima savetovanje sa lekarom sledi nakon amputacije.

Ciljana priprema

Ukoliko je to moguće, trebali biste čak i pre samog zahvata započeti sa vežbama koje će vam biti potrebne kasnije, za vreme rehabilitacije. To vam omogućava da unapred ojačate svoju muskulaturu. Na primer, u slučaju kada radite zahvat amputacije noge, korisno je što je pre moguće započeti sa vežbama prebacivanja iz kreveta u invalidska kolica. Pravovremeno bavljenje takvim aktivnostima može vam znatno olakšati period nakon zahvata. Pitajte svog lekara ili fizioterapeuta koje vežbe su prikladne za vas.

Takođe je korisno posavetovati se sa ortopedskim tehničarom čak i pre amputacije, kako biste utvrdili koje bi vam proteze mogle odgovarati u budućnosti. To će vam omogućiti bolje razumevanje onoga što možete očekivati za vreme rehabilitacije.

Psihološka podrška

Amputacija je dramatičan životni događaj za koji je potrebna velika mentalna snaga. To je razlog zašto biste trebali potražiti psihološku podršku. O mnogim stvarima možete raspravljati sa obučenim psihoterapeutima te na taj način umanjiti pritisak na porodicu i prijatelje. Ti razgovori mogu vam takođe pomoći za dobijanje snage potrebne za novu fazu vašeg života. Što pre zatražite ovakvu podršku, to bolje, budući da prevladavanje mentalnih blokada i strahova donosi ubrzanju procesa oporavka i obnavljanju kvaliteta života. Amputacija u kombinaciji sa strahom može prouzrokovati depresiju, što bi svakako trebalo izbeći.

Razgovor sa drugim osobama sa amputacijom

Savetujemo vam da razgovarate sa osobama koje su podvrgnute sličnoj amputaciji ili imaju sličnu dijagnozu poput vas. Razgovor sa nekim ko je već bio podvrgnut amputaciji će vas ohrabriti. Niste sami. Korisno je čuti kako se neko drugi nosi sa sličnom situacijom, kao i čuti o promenama (uključujući pozitivne!) koje su drugi proživeli u životu. Takođe se često razmjenjuju saveti, npr. o rukovanju protezom.

Ako želite stupiti u kontakt sa drugim osobama koje su podvrgnute amputaciji, najbolje je kontaktirati lekara, terapeute ili ortopedskog tehničara. Oni najčešće znaju kome se možete obratiti ili kako možete naći grupu za samopomoć.Razlozi za amputaciju

Šta je amputacija i zašto je potrebna?

Amputacija je odsecanje kosti u zdravom tkivu ili odsecanje dela tela u zglobu (dezartikulacija).

Takva amputacija je potrebna kada se ne očekuje da će bolesni deo tela ozdraviti, a time se u opasnost dovodi život pacijenta. Uzroci mogu uključivati poremećaje u cirkulaciji, infekcije, nesreće, rak ili urođene malformacije ekstremiteta.

Various Ottobock prosthetic hand users huddle in a circle and stretch their hands in the center
Nivo amputacije

Određivanje odgovarajućeg nivoa amputacije

Pojam nivoa amputacije opisuje mesto na kojem se deo tela amputira. Nivo amputacije se u svakom slučaju koristi za odabir odgovarajuće proteze, zajedno sa ostalim faktorima.

Nivoe amputacije utvrđuje lekar pre zahvata, a ona se temelji na razlogu za amputaciju. U slučaju planiranog zahvata, uobičajeno je posavetovati se i sa ortopedskim tehničarem kako bi se utvrdilo koja je nivo amputacije najpogodnija za nabavku proteze koja sledi.

Kozmetičke rukavice

Neupadljiv izgled

Svaka se proteza može prekriti kozmetičkom rukavicom.
Za sve nivoe amputacije, prilagođena proteza za ruku izrađena od silikona može vratiti prvobitni izgled zavisno od nivoa amputacije i ispunjavati pasivne funkcije. Ovakve kozmetičke rukavice imaju malu težinu i jednostavno rukovanje.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,service_fabrication,upper_limb_2,silicone_cover
Kontakt

Želite da saznate više informacija? Kontaktirajte nas koristeći kontakt obrazac ispod.