Potvrdite svoju lokaciju

Potvrdite svoju lokaciju ili izaberite sa spiska kako biste stupili u kontakt sa lokalnim zastupništvom kompanije Ottobock. Pobrinućemo se za to da ubuduće budete prosleđeni na odabranu stranicu kako biste uvek bili na pravom mestu.

SR_cooperative PC prosthetics llimbs3
SR_cooperative PC prosthetics llimbs3
SR_cooperative PC prosthetics llimbs3
Život sa amputacijom noge

Pre amputacije noge

Saznajte šta se dešava i šta dovodi do planirane amputacije i kako se možete pripremiti.

Saznajte šta se dešava i šta dovodi do planirane amputacije i kako se možete pripremiti.

Kratak pregled

Pripremite sebe za planiranu amputaciju

Možda ste već neko vreme svesni da se morate podvrgnuti amputaciji. Iako je ovo saznanje veoma teško podneti – znajte da niste sami u ovoj teškoj fazi svog života. Želimo da vam pomognemo da se pripremite za ovaj korak. Vaš terapeutski tim će vam pružiti podršku i biće vam na raspolaganju za pitanja i probleme.

Stupite u kontakt sa stručnjacima

Stupite u kontakt sa stručnjacima

Odgovorni lekari će vam pre amputacije objasniti što se događa za vreme zahvata. Takođe će vam detaljno objasniti ono šta sledi nakon toga. Tokom savetovanja imaćete priliku pitati sve što smatrate da je važno. Najbolje je pre savetovanja napraviti beleške o svemu što želite pitati lekare, kako ne biste nešto zaboravili. Ukoliko postoji nešto što ne razumete, ne oklevajte pitati dodatna pitanja. Potrebno je napomenuti da lekari imaju obvezu da vam sve objasne, čak i nekoliko puta. Za razliku od planirane amputacije, teške povrede nastale prilikom nesreća često zahtevaju zahvat u kratkom vremenskom roku. Razumljivo je da u takvim slučajevima savetovanje sa lekarima sledi nakon amputacije.

Razlozi za amputaciju

Najčešći uzroci za amputacije noge

Amputacija je presecanje kosti u zdravom tkivu. Kada je deo tela presečen u zglobu, to je poznato kao dezartikulacija. Amputacija je potrebna kada se ne očekuje ozdravljenje obolelog dela tela i kao rezultat toga postoji opasnost po život pacijenta. Uzroci mogu uključivati poremećaje cirkulacije, infekcije, nesreće, rak ili urođene razlike u udovima (dismelija). U nekim od gore navedenih slučajeva, potreba za amputacijom je poznata već neko vreme unapred. S druge strane, amputacije su ponekad neophodne sasvim neočekivano, na primer, zbog teških povreda nakon nesreće.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,infos_for_amputees
Nivoi amputacije

Utvrđuje se odgovarajući nivo amputacije

Termin nivo amputacije opisuje mesto gde je deo tela amputiran. Utvrđuje ga lekar pre operacije i zasniva se na razlogu za amputaciju.

Ako je operacija planirana, vaš ortopedski tehničar može biti uključen u konsultacije unapred. Ortopedski tehničar može dati savet u vezi sa najpogodnijim nivoom amputacije za naknadnu ugradnju proteze.

To je zato što je nivo amputacije jedan od faktora u određivanju prave proteze. On utvrđuje koje delove i zglobove vaše noge treba zameniti protezom.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,mobility_after_amputation
Tim za lečenje

Ovi stručnjaci su tu za vas i brinu o vašem lečenju

Tim stručnjaka iz različitih disciplina se bavi vašim lečenjem pre i posle amputacije. Ovde smo naveli članove ovog tima i opisali ulogu koju svaki od njih igra u vašem lečenju.

Ortopedski tehničar igra ključnu ulogu u ovom timu. Savetujemo vam da potražite kontakt sa njim i pre amputacije ako je moguće. Naša lista stručnjaka može vam pomoći da pronađete nekoga ko već ima veliko iskustvo u radu sa osobama sa amputacijom noge i stoga može da vam pruži dobar savet.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,prosthetics_2,mobility_after_amputation