Potvrdite svoju lokaciju

Potvrdite svoju lokaciju ili izaberite sa spiska kako biste stupili u kontakt sa lokalnim zastupništvom kompanije Ottobock. Pobrinućemo se za to da ubuduće budete prosleđeni na odabranu stranicu kako biste uvek bili na pravom mestu.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557-B2B,media,services,after_sales_services,warranty
FirstSpiritExport,OBISCM-1557-B2B,media,services,after_sales_services,warranty
FirstSpiritExport,OBISCM-1557-B2B,media,services,after_sales_services,warranty
Usluge

Garancija

Pored lokalnih zakonskih prava regulisanih zakonom, Ottobock nudi opcione produžene garancije za odabrane proizvode.

Pored lokalnih zakonskih prava regulisanih zakonom, Ottobock nudi opcione produžene garancije za odabrane proizvode.

Naši paketi garancije za specifične proizvode zahtevaju redovno održavanje. Ovo je za povećanje sigurnosti i zadovoljstva naših kupaca. Informacije o intervalima održavanja koji važe za svaki garantni paket mogu se naći u odgovarajućoj brošuri o garanciji i na servisnoj knjižici.

Produžena garancija

Naši paketi garancije su dostupni za različite periode rada i mogu se produžiti čak i tokom garantnog roka. Dodatne informacije dostupne su u brošuri o garanciji za relevantnu grupu proizvoda.

Kontakt

Želite da saznate više informacija? Kontaktirajte nas koristeći kontakt obrazac ispod.