Potvrdite svoju lokaciju

Potvrdite svoju lokaciju ili izaberite sa spiska kako biste stupili u kontakt sa lokalnim zastupništvom kompanije Ottobock. Pobrinućemo se za to da ubuduće budete prosleđeni na odabranu stranicu kako biste uvek bili na pravom mestu.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557-B2B,media,services,after_sales_services,maintenance_repair
FirstSpiritExport,OBISCM-1557-B2B,media,services,after_sales_services,maintenance_repair
FirstSpiritExport,OBISCM-1557-B2B,media,services,after_sales_services,maintenance_repair
Usluge

Održavanje i popravka

Naši sertifikovani tehničari vrše obavezno i preporučeno održavanje kao i popravke. Dodatne informacije o intervalima održavanja mogu se naći u odgovarajućoj servisnoj knjižici proizvoda i u uputstvima za upotrebu.

Naši sertifikovani tehničari vrše obavezno i preporučeno održavanje kao i popravke. Dodatne informacije o intervalima održavanja mogu se naći u odgovarajućoj servisnoj knjižici proizvoda i u uputstvima za upotrebu.

Održavanje

Određujemo odgovarajuće intervale održavanja za mnoge naše proizvode kako bismo sveli pritužbe na minimum i pomogli vam da samostalno organizujete svoj plan održavanja. Ovo omogućava korisnicima da izvuku sve prednosti svog proizvoda tokom čitavog očekivanog životnog veka.
Tokom održavanja, sve karakteristike i funkcije proizvoda se temeljno testiraju u ulaznim i izlaznim pregledima. Delovi koji su istrošeni i pohabani se zamenjuju zajedno sa delovima koji su dostigli kraj svog očekivanog životnog veka, a softverska i tehnička ažuriranja se sprovode tamo gde je potrebno.
Održavanje takođe uključuje čišćenje. Ukoliko u toku održavanja naši stručnjaci zaključe da je neophodna i popravka, dajemo procenu troškova. Pod uslovom da se prihvati, popravka se može završiti i tokom održavanja. Ako je korisnik kupio paket garancije, odredbe koje moraju da poštuje uključuju poštovanje intervala održavanja kako je navedeno kako bi se osiguralo da garancija ostane važeća u potpunosti. Servisna knjižica i uputstva za upotrebu za odgovarajući proizvod pružaju informacije o intervalima održavanja i garanciji.
Generalno ćete dobiti podsetnik od nas nešto ranije pre termina održavanja. Kada dobijete ovaj podsetnik, kontaktirajte Ottobock-ovu korisničku službu da dogovorite sve naredne korake.

Popravka

Tokom popravke, proizvod se podvrgava temeljnoj analizi koja uključuje proveru funkcionalnosti, a takođe se i čisti. Neispravni delovi se procenjuju i zamenjuju ili popravljaju, u skladu sa Ottobock-ovim servisnim odredbama. Zatim utvrđujemo da li je pomenuti posao pokriven garancijom. Ukoliko jeste, naši serviseri završavaju popravku. Ako predmetna reklamacija nije pokrivena garancijom ili zakonskim pravima, prvo dajemo procenu troškova za predloženu popravku. U zavisnosti od odluke vlasnika ili platioca, mi onda popravljamo proizvod ili ga vraćamo kakav jeste.