Xác nhận vị trí của bạn

Xác nhận vị trí của bạn hoặc chọn từ danh sách các quốc gia để kết nối với Ottobock thị trường tại địa phương của bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng trong tương lai bạn sẽ được chuyển hướng đến trang bạn đã chọn để bạn luôn ở đúng chỗ.

2397817--169-col
2397817--169-col
2397817--169-col

Chúng tôi giúp bạn lấy lại khả năng tự do vận động

Bất kể chất lượng cuộc sống của bạn có bị hạn chế bởi cắt cụt chi, chấn thương hay bệnh tật - trọng tâm của chúng tôi luôn là ở bên cạnh hỗ trợ bạn, giúp bạn lấy lại khả năng tự do vận động của mình.

Bất kể chất lượng cuộc sống của bạn có bị hạn chế bởi cắt cụt chi, chấn thương hay bệnh tật - trọng tâm của chúng tôi luôn là ở bên cạnh hỗ trợ bạn, giúp bạn lấy lại khả năng tự do vận động của mình.

Cuộc sống sau khi cắt cụt chi

Điều gì xảy ra trước và sau khi cắt cụt chi? Quá trình phục hồi chức năng là gì và cuộc sống hàng ngày với chân giả hoặc tay giả sẽ như thế nào? Tìm hiểu tại đây.

1c68 image10-1 169-4c
Cắt cụt

Cắt cụt chi dưới

Thông tin về cắt cụt chân với lý do cắt cụt, phục hồi chức năng, cách điều chỉnh của chân giả, cuộc sống hàng ngày với chân giả và nhiều hơn nữa.

Thông tin về cắt cụt chân với lý do cắt cụt, phục hồi chức năng, cách điều chỉnh của chân giả, cuộc sống hàng ngày với chân giả và nhiều hơn nữa.

A prosthetic glove touches the tip of the finger of an Ottobock bebionic hand
Cắt cụt

Cắt cụt chi trên

Việc cắt cụt chi đặt ra những thách thức mới, cá nhân trong cuộc sống của bạn. Quá trình phục hồi trung bình mất vài tháng.

Việc cắt cụt chi đặt ra những thách thức mới, cá nhân trong cuộc sống của bạn. Quá trình phục hồi trung bình mất vài tháng.

2 Kết quả của tổng số 2

Chẩn đoán và triệu chứng

Thôn tin từ chấn thương dây chằng, khớp và xương cho đến điều trị liệt hoàn toàn hoặc một phần chân.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,knee_pain
Condition

Knee conditions

If you are affected by knee pain, everyday life can feel very challenging. There are various different root causes for knee pain.

If you are affected by knee pain, everyday life can feel very challenging. There are various different root causes for knee pain.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,arthrose___weniger_schmerz__mehr_leben_
Condition

Osteoarthritis of the knee

Arthrosis is the most common joint disorder in the world. Read on for detailed information on causes, symptoms and treatment options for joint wear.

Arthrosis is the most common joint disorder in the world. Read on for detailed information on causes, symptoms and treatment options for joint wear.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557-B2B,media,orthetik,50k30
Condition

Cruciate ligament tear

A cruciate ligament tear is a very common sports injury. Read on to find out more about the causes of cruciate ligament tears and how they can be treated.

A cruciate ligament tear is a very common sports injury. Read on to find out more about the causes of cruciate ligament tears and how they can be treated.

FirstSpiritExport,OBISCM-1557,web_site,orthotics_2,knee_pain
Condition

Anterior knee pain

Anterior knee pain primarily occurs in young, active women. Correct treatment can significantly reduce the accompanying pain.

Anterior knee pain primarily occurs in young, active women. Correct treatment can significantly reduce the accompanying pain.

4 Kết quả của tổng số 4