Xác nhận vị trí của bạn

Xác nhận vị trí của bạn hoặc chọn từ danh sách các quốc gia để kết nối với Ottobock thị trường tại địa phương của bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng trong tương lai bạn sẽ được chuyển hướng đến trang bạn đã chọn để bạn luôn ở đúng chỗ.

Prosthetic liners

Prosthetic liners-6Y92
6Y92Prosthetic liners
Product typeCushion
Amputation levelTranstibial amputation
MaterialCopolymer
Prosthetic liners-6Y88
6Y88Prosthetic liners
Product typeLocking
Amputation levelTransfemoral amputation
MaterialSilicone
Prosthetic liners-6Y85
6Y85Prosthetic liners
Product typeLocking
Amputation levelTransfemoral amputation
MaterialSilicone
Prosthetic liners-6Y75
6Y75Prosthetic liners
Product typeLocking
Amputation levelTranstibial amputation
MaterialSilicone
Prosthetic liners-6Y512
6Y512Prosthetic liners
Product typeCushion
Amputation levelTranstibial amputation
MaterialPolyurethane
Prosthetic liners-6Y43
6Y43Prosthetic liners
Product typeLocking
Amputation levelTranstibial amputation
MaterialSilicone
Prosthetic liners-6Y110
6Y110Prosthetic liners
Product typeSealing
Amputation levelTransfemoral amputation
MaterialSilicone
Prosthetic liners-453A3~2453A4
453A3~2453A4Prosthetic liners
Product typeSleeves
Amputation levelTranstibial amputation, Knee disarticulation
MaterialTPE

8 Kết quả của tổng số 8