Xác nhận vị trí của bạn

Xác nhận vị trí của bạn hoặc chọn từ danh sách các quốc gia để kết nối với Ottobock thị trường tại địa phương của bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng trong tương lai bạn sẽ được chuyển hướng đến trang bạn đã chọn để bạn luôn ở đúng chỗ.

453A3~2453A4 Suspension

ProFlex sealing sleeve


Product typeSleeves
Mobility grade2, 3, 4
Max. body weightNo limit
Tất cả các thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật

Thông tin sản phẩm

Product typeSleeves
Mobility grade2, 3, 4
Max. body weightNo limit
Amputation levelTranstibial amputation, Knee disarticulation
MaterialTPE
Tải xuống

Tài liệu