Xác nhận vị trí của bạn

Xác nhận vị trí của bạn hoặc chọn từ danh sách các quốc gia để kết nối với Ottobock thị trường tại địa phương của bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng trong tương lai bạn sẽ được chuyển hướng đến trang bạn đã chọn để bạn luôn ở đúng chỗ.

453A3~2453A4 - Prosthetic liners

ProFlex sealing sleeve


Product typeSleeves
Amputation levelTranstibial amputation, Knee disarticulation
MaterialTPE
Tất cả các thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật

Thông tin sản phẩm

Product typeSleeves
Amputation levelTranstibial amputation, Knee disarticulation
MaterialTPE
Tải xuống

Tài liệu