Xác nhận vị trí của bạn

Xác nhận vị trí của bạn hoặc chọn từ danh sách các quốc gia để kết nối với Ottobock thị trường tại địa phương của bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng trong tương lai bạn sẽ được chuyển hướng đến trang bạn đã chọn để bạn luôn ở đúng chỗ.

4R57 - Adapter

Rotation adapter

Functional adapter for enhanced safety and comfort
Product typeFunctional adapters
Mobility grade1, 2, 3, 4
Max. body weight150 kg
Tất cả các thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật

Thông tin sản phẩm

Product typeFunctional adapters
Mobility grade1, 2, 3, 4
Max. body weight150 kg

Tệp sản phẩm

Article number4R574R57=ST
Mobility grade1, 2, 3, 41, 2, 3, 4
MaterialSteel, stainlessSteel, stainless
Proximal connection

Pyramid

Thread
Distal connection

Pyramid receiver

Pyramid receiver

System height22 mm42 mm
Build height22 mm24 mm
Weight170 g185 g
Rotationmax. 360° (without foam cover)max. 360° (without foam cover)
Max. body weight150 kg150 kg
Tải xuống

Tài liệu