Xác nhận vị trí của bạn

Xác nhận vị trí của bạn hoặc chọn từ danh sách các quốc gia để kết nối với Ottobock thị trường tại địa phương của bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng trong tương lai bạn sẽ được chuyển hướng đến trang bạn đã chọn để bạn luôn ở đúng chỗ.

757L35 - Prosthetic accessories

MyoCharge Integral


The MyoCharge Integral is used to charge the MyoEnergy Integral integrated into the socket by simply connecting the charging plug to the charging receptacle on the outside of the socket. An integrated magnet secures the plug to the charging receptacle. The special contour of the charging plug and charging receptacle ensures the quick and reliable positioning of both components. LEDs indicate the current charge level of the battery.

The MyoCharge Integral is used to charge the MyoEnergy Integral integrated into the socket by simply connecting the charging plug to the charging receptacle on the outside of the socket. An integrated magnet secures the plug to the charging receptacle. The special contour of the charging plug and charging receptacle ensures the quick and reliable positioning of both components. LEDs indicate the current charge level of the battery.

Product typeBattery charger, integrated
Product familybebionic, Myobock prosthetic system for adults, Myobock prosthetic system for children, Dynamic Arm
User groupwomen, youths, men, adults, elderly
Tất cả các thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật

Thông tin sản phẩm

Product typeBattery charger, integrated
Product familybebionic, Myobock prosthetic system for adults, Myobock prosthetic system for children, Dynamic Arm
User groupwomen, youths, men, adults, elderly

Tệp sản phẩm

Article numberOperating temperatureStorage temperatureSupply voltageMains frequency
757L350 to +60°C °C-20 to +60 °C °C100 - 240 V50 -60 Hz
Tải xuống

Tài liệu