Xác nhận vị trí của bạn

Xác nhận vị trí của bạn hoặc chọn từ danh sách các quốc gia để kết nối với Ottobock thị trường tại địa phương của bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng trong tương lai bạn sẽ được chuyển hướng đến trang bạn đã chọn để bạn luôn ở đúng chỗ.

8E38=7 - Hand prosthetics

System Electric Hand Digital Twin


The System Electric Hand Digital Twin with quick-disconnect wrist is suitable for all amputation levels, except wrist disarticulation. It encompasses digital and dual-channel control, meaning it can be controlled using two electrodes or only one.

The System Electric Hand Digital Twin with quick-disconnect wrist is suitable for all amputation levels, except wrist disarticulation. It encompasses digital and dual-channel control, meaning it can be controlled using two electrodes or only one.

User groupwomen, youths, men, adults, elderly
Product familyMyobock prosthetic system for adults
ColorOrange
Tất cả các thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật

Thông tin sản phẩm

User groupwomen, youths, men, adults, elderly
Product familyMyobock prosthetic system for adults
ColorOrange
Product typeSystem Electric Hand

Tệp sản phẩm

Article numberSideSizeInner handfor
8E38=7-L7 1/4left7 1/48X18=L7 1/4Women, adolescents
8E38=7-R7 1/4right7 1/48X18=R7 1/4Women, adolescents
8E38=7-L7 3/4left7 3/48X18=L7 3/4Men
8E38=7-R7 3/4right7 3/48X18=R7 3/4Men
8E38=7-L8 1/4left8 1/48X18=L8 1/4Men
8E38=7-R8 1/4right8 1/48X18=R8 1/4Men
8E38=7-L7left78X18=L7, 8X18=L7Damen, Jugendliche
8E38=7-R7right7Damen, Jugendliche
Operating voltage6/7.2 V6/7,2 V6/7.2 V6/7,2 V
Opening width100 mm79 mm100 mm79 mm
Gripping force90 N
Medium velocity110 mm/sec
Weight with system inner hand457 g355 g457 g355 g
Tải xuống

Tài liệu