Xác nhận vị trí của bạn

Xác nhận vị trí của bạn hoặc chọn từ danh sách các quốc gia để kết nối với Ottobock thị trường tại địa phương của bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng trong tương lai bạn sẽ được chuyển hướng đến trang bạn đã chọn để bạn luôn ở đúng chỗ.

Đầu gối

Đầu gối-3S80
3S80Đầu gối
Loại sản phẩmCơ học đơn tâm
Trọng lượng cơ thể tối đa100 kg
Hoạt độngThể thao
Đầu gối-3R93
3R93Đầu gối
Loại sản phẩmCơ học đơn tâm
Mức độ di động1, 2
Trọng lượng cơ thể tối đa125 kg
Đầu gối-3R85
3R85Đầu gối
Loại sản phẩm
Mức độ di động3, 4
Trọng lượng cơ thể tối đa100 kg
Đầu gối-3R80
3R80Đầu gối
Loại sản phẩmCơ học đơn tâm
Mức độ di động3, 4
Trọng lượng cơ thể tối đa150 kg
Đầu gối-3C88-3~23C98-3
3C88-3~23C98-3Đầu gối
Loại sản phẩmBộ vi xử lý
Mức độ di động2, 3, 4
Trọng lượng cơ thể tối đa136 kg
Đầu gối-3C60
3C60Đầu gối
Loại sản phẩmBộ vi xử lý
Mức độ di động1, 2
Trọng lượng cơ thể tối đa125 kg
Đầu gối-3B5-3
3B5-3Đầu gối
Loại sản phẩmBộ vi xử lý
Mức độ di động3, 4
Trọng lượng cơ thể tối đa150 kg
Đầu gối-3B1-3
3B1-3Đầu gối
Loại sản phẩmBộ vi xử lý
Mức độ di động2, 3, 4
Trọng lượng cơ thể tối đa150 kg

8 Kết quả của tổng số 8