Potvrdite svoju lokaciju

Potvrdite svoju lokaciju ili izaberite sa spiska kako biste stupili u kontakt sa lokalnim zastupništvom kompanije Ottobock. Pobrinućemo se za to da ubuduće budete prosleđeni na odabranu stranicu kako biste uvek bili na pravom mestu.

2 prosthetists discussing with a doctor while one is holding a tablet
2 prosthetists discussing with a doctor while one is holding a tablet
2 prosthetists discussing with a doctor while one is holding a tablet

Priprema pre amputacije

Vodič korak po korak šta treba uzeti u obzir i kako pripremiti svoje pacijente i njihove bližnje za planiranu amputaciju.

Vodič korak po korak šta treba uzeti u obzir i kako pripremiti svoje pacijente i njihove bližnje za planiranu amputaciju.

Priprema pre amputacije

Priprema za život nakon gubitka ekstremiteta

U idealnom slučaju, svaki pacijent koji izgubi donji ekstremitet treba da bude detaljno pripremljen za svoj zahvat od strane interdisciplinarnog tima za negu: njegovog hirurga, fizioterapeuta i sertifikovanog protetičara/ortotičara (CPO). Naravno, ovo je obično moguće samo za planirane amputacije povezane sa stanjima kao što su dijabetes, bolest perifernih arterija (PAD) ili kancer - ali ne i za pacijente koji doživljavaju amputaciju nakon traume.

Za pacijente sa zakazanim amputacijama, edukacija je prioritet pre njihove procedure.

Fokusirati se na:

  • Pomoć pacijentu i njegovoj porodici da shvate šta da očekuju od vremena neposredno nakon amputacije;

  • Detaljno objašnjenje prvih koraka rehabilitacije;

  • Pomoć da se upoznaju sa prvim vežbama koje će pacijent morati da započne odmah nakon operacije.

    Za CPO ili O&P stručnjaka je takođe vreme da počnu da razmišljaju unapred o potencijalnim opcijama proteze - a koje će biti najprikladnije na osnovu predviđenog preostatka ekstremiteta pacijenta.

Nivoi amputacije

Nivo amputacije je jedan od nekoliko ključnih faktora koji pomažu u određivanju odgovarajućih opcija proteze za svakog pacijenta. Hirurški tim pacijenta će odrediti tačnu lokaciju tokom preoperativnog planiranja. Obično će izabrati nivo na osnovu cilja (preventivnog naspram traumatskog) i uzroka amputacije pacijenta (npr. povreda, infekcija, nekroza, tumor, itd.)

Graphic showing a schematic lower body with bones illustrated and amputation levels marked

Kliknite na unose ispod da biste saznali više o svakom različitom nivou amputacije donjih ekstremiteta:

Zakaži obuku

Unapredite svoje terapeutske veštine sa Ottobockom.

Želite da maksimalizujete rezultate koje možete postići sa Ottobock proizvodima? Kontaktirajte nas kako biste zakazali obuku sa našim stručnjacima za O&P.


Vaši benefiti:

  • Povežite se sa globalnom zajednicom stručnjaka

  • Online i offline obuke i sertifikacije

  • Sadržaj dizajniran za terapeute

Saznaj više

Još tema o mobilnosti

Prosthetist examines the residual limb and liner of a leg amputee with his hands

Oporavak nakon amputacije

Preduzmite prave postupke kako biste svog pacijenta pripremili za uspešan povratak u mobilnost.

Preduzmite prave postupke kako biste svog pacijenta pripremili za uspešan povratak u mobilnost.

Prosthetist sitting at a table and talking to a leg amputee who shows his residual limb with a liner on

Protetisanje

Pripremite pacijenta za prvu ugradnju proteze vraćanjem pacijentove mobilnosti i objasnite mu komponente proteze nogu.

Pripremite pacijenta za prvu ugradnju proteze vraćanjem pacijentove mobilnosti i objasnite mu komponente proteze nogu.

Leg amputee with Ottobock Kenevo microprocessor knee at gait training getting instructions from a prosthetist holding a tablet

Proteza i trening hoda

Edukujte svoje pacijente da se upoznaju sa protezom i vodite ih kroz trening hoda.

Edukujte svoje pacijente da se upoznaju sa protezom i vodite ih kroz trening hoda.

Amputee with Ottobock Kenevo microprocessor knee walking down a steep meadow while getting advice from prosthetist standing in front of him

Povratak življenju i ponovno protetisanje

Podržite svoje pacijente da se sa svojom protezom ponovo integrišu u svakodnevni život.

Podržite svoje pacijente da se sa svojom protezom ponovo integrišu u svakodnevni život.