Chi dưới

Chi dưới-743Z51
Chi dưới
UsecasesDefinitely socket production, Interim socket production, Definitely orthosis production
Loại sản phẩmPhần mềm
Phạm vi ứng dụngChỉnh hình chi dưới, Chỉnh hình chi trên, Bộ phận giả chi trên
Chi dưới-6Y88
Chi dưới
Loại sản phẩmKhóa
Mức độ cắt cụtTransfemoral amputation
Nguyên liệuSilicon
Chi dưới-6Y85
Chi dưới
Loại sản phẩmKhóa
Mức độ cắt cụtTransfemoral amputation
Nguyên liệuSilicon
Chi dưới-6Y512
Chi dưới
Loại sản phẩmĐệm gối
Mức độ cắt cụtTranstibial amputation
Nguyên liệuPolyurethan
Chi dưới-6Y45
Chi dưới
Loại sản phẩmKhóa
Mức độ di động
Trọng lượng cơ thể tối đa
Chi dưới-6Y44
Chi dưới
Loại sản phẩmĐệm gối
Mức độ di động
Trọng lượng cơ thể tối đa
Chi dưới-6Y43
Chi dưới
Loại sản phẩmKhóa
Mức độ cắt cụtTranstibial amputation
Nguyên liệuSilicon
Chi dưới-6Y110
Chi dưới
Loại sản phẩmNiêm phong
Mức độ cắt cụtTransfemoral amputation
Nguyên liệuSilicon
Chi dưới-3S80
Chi dưới
Loại sản phẩmCơ học đơn tâm
Trọng lượng cơ thể tối đa100 kg
Hoạt độngThể thao
Chi dưới-3R93
Chi dưới
Loại sản phẩmCơ học đơn tâm
Mức độ di động1, 2
Trọng lượng cơ thể tối đa125 kg
Chi dưới-3R85
Chi dưới
Loại sản phẩm
Mức độ di động3, 4
Trọng lượng cơ thể tối đa100 kg
Chi dưới-3R80
Chi dưới
Loại sản phẩmCơ học đơn tâm
Mức độ di động3, 4
Trọng lượng cơ thể tối đa150 kg

12 Kết quả của tổng số undefined