Xác nhận vị trí của bạn

Xác nhận vị trí của bạn hoặc chọn từ danh sách các quốc gia để kết nối với Ottobock thị trường tại địa phương của bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng trong tương lai bạn sẽ được chuyển hướng đến trang bạn đã chọn để bạn luôn ở đúng chỗ.

Lớp lót

Lớp lót-6Y88
6Y88Lớp lót
Loại sản phẩmKhóa
Mức độ cắt cụtTransfemoral amputation
Nguyên liệuSilicon
Lớp lót-6Y85
6Y85Lớp lót
Loại sản phẩmKhóa
Mức độ cắt cụtTransfemoral amputation
Nguyên liệuSilicon
Lớp lót-6Y512
6Y512Lớp lót
Loại sản phẩmĐệm gối
Mức độ cắt cụtTranstibial amputation
Nguyên liệuPolyurethan
Lớp lót-6Y45
6Y45Lớp lót
Loại sản phẩmKhóa
Mức độ di động
Trọng lượng cơ thể tối đa
Lớp lót-6Y44
6Y44Lớp lót
Loại sản phẩmĐệm gối
Mức độ di động
Trọng lượng cơ thể tối đa
Lớp lót-6Y43
6Y43Lớp lót
Loại sản phẩmKhóa
Mức độ cắt cụtTranstibial amputation
Nguyên liệuSilicon
Lớp lót-6Y110
6Y110Lớp lót
Loại sản phẩmNiêm phong
Mức độ cắt cụtTransfemoral amputation
Nguyên liệuSilicon

7 Kết quả của tổng số 7